Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 136
Toàn hệ thống: 1388
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hoàn tất thủ tục cấp bằng tốt nghiệp. 

Phòng Đào tạo thông báo về việc hoàn tất các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 1- tháng 3 năm 2015 (danh sách đính kèm) như sau:

-  Sinh viên kiểm tra thông tin gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nếu có sai sót sinh viên mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) đến phòng Đào tạo để được điều chỉnh trước ngày 22/04/2015.

-  Sinh viên chưa nộp Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp thì nộp về phòng Đào tạo trước ngày 20/04/2015.

-  Để giảm bớt thủ tục thanh toán tài sản, phòng Đào tạo sẽ gửi danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đến các đơn vị để xác nhận công nợ. Sau khi có Danh sách sinh viên còn nợ tài sản, sinh viên sẽ đến trực tiếp các đơn vị liên quan để thanh toán.

Lưu ý: Danh sách sinh viên còn nợ tài sản xem trên trang web của phòng Đào tạo sau ngày 18/05/2015.

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký Bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc thì download mẫu đơn: Phiếu đề nghị cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp và gửi về phòng Đào tạo.

- Sinh viên hệ tín chỉ nếu có nhu cầu đăng ký bảng điểm tốt nghiệp (sau khi đã xóa môn học có điểm F) thì liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký.

-  Sinh viên download các mẫu đơn nói trên tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

 

Số lần xem trang: 12587
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2015

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám chín năm ba

Xem trả lời của bạn !