Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 423
Toàn hệ thống: 1307
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 2

Danh sách sinh viên bị xóa tên

Danh sách sinh viên bị cảnh báo đặc biệt

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do quá thời gian

Lưu ý quan trọng:

Sinh viên bị cảnh báo đặc biệt là do không đăng ký môn học hoặc đăng ký dưới 8 tín chỉ/học kỳ trong 2 học kỳ liên tiếp (học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 và học kỳ 1 năm học 2014 - 2015). Theo Quy chế học vụ, sinh viên sẽ bị xóa tên, vì vậy sinh viên cần khẩn trương liên hệ giáo vụ khoa, cố vấn học tập hoặc liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn, tư vấn làm giải trình. Nếu không, sinh viên sẽ bị buộc xóa tên theo quy định.

Thời gian nhận đơn giải trình của sinh viên: Từ ngày 27 tháng 10 năm 2014 đến 06 tháng 11 năm 2014. Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

 

Số lần xem trang: 12344
Điều chỉnh lần cuối: 31-10-2014

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm ba tám bốn

Xem trả lời của bạn !