Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 242
Toàn hệ thống: 1381
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 THÔNG BÁO

V/v Nộp phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp

 

Để thông tin trên văn bằng tốt nghiệp của sinh viên các khóa được chính xác,Phòng đào tạo thông báo đối với những sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong đợt tháng 09 năm 2014 như sau:

-         Download mẫu Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp tại website pdt@hcmuaf.edu.vn và ghi thông tin chính xác trên mẫu phiếu theo đúng giấy khai sinh.

-         Sinh viên nộp phiếu theo lớp về phòng Đào tạo trước ngày 26/09/2014.

Trân trọng thông báo./.

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

-         Khoa/ Bộ môn (để thông báo);                                                               (đã ký)

-         P.CTSV (để thông báo);

-          Lưu P. ĐT.                                                                              

                                                                                          TS.TRẦN ĐÌNH LÝ

Số lần xem trang: 12437
Điều chỉnh lần cuối:

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu một chín

Xem trả lời của bạn !