Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 203
Toàn hệ thống: 1541
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

                                                           THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ I năm học 2014 – 2015

            Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo cho sinh viên đăng ký học cùng lúc 2 chương trình ở học kỳ I năm học 2014 – 2015 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện đăng ký

     1.1 Đối tượng

Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

     1.2 Điều kiện chung đăng ký và học cùng lúc 2 chương trình

            - Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

            - Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

            - Trong quá trình sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2.00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

            - Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

            - Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

     1.3 Riêng đối với sinh viên đăng ký học ngành hai là ngành Ngôn ngữ Anh ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2 mục I của thông báo này, trước khi đăng ký học ngành hai sinh viên phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 do nhà trường tổ chức, đạt tối thiểu từ 50 điểm trở lên. Sau khi có kết quả thi chuẩn đầu ra B1, sinh viên liên hệ giáo vụ khoa Ngoại ngữ - Sư phạm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch học tập của ngành hai và nộp hồ sơ về P. Đào tạo.

II. Thời gian và thủ tục đăng ký

     3.1 Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/05/2014 đến ngày 30/05/2014 tại P. Đào tạo

     3.2 Thủ tục bao gồm:

            - Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình (theo mẫu).

            - Bảng kế hoạch học tập chung của 2 chương trình (theo mẫu).

            - Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất.

Nơi nhận:

-          Các Khoa/Bộ môn;

-          Các phòng, ban                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-          Cố vấn học tập và sinh viên;

-          Lưu VT, ĐT.

Số lần xem trang: 12244
Điều chỉnh lần cuối:

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu một ba bảy

Xem trả lời của bạn !