Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 343
Toàn hệ thống: 1501
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

 THÔNG BÁO

 

Về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp

 

 Phòng Đào Tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch cho sinh viên tốt nghiệp trong đợt 3 – tháng 9 năm 2013 (danh sách dự kiến tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn) như sau:

-  Sinh viên kiểm tra cẩn thận tất cả thông tin bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nếu có sai sót sinh viên mang giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có công chứng) đến phòng Đào tạo để được điều chỉnh trước ngày 14/10/2013).

-  Sinh viên chưa nộp Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp thì nộp về phòng Đào tạo trước ngày 18/10/2013.

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng in sai sẽ không được in lại. Do tính chất quan trọng nên yêu cầu tất cả sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2013 thực hiện đúng theo thông báo.

                  Trân trọng thông báo./.

                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

                                                                                                      (đã ký)

                                                                                            TS. Trần Đình Lý

Số lần xem trang: 12259
Điều chỉnh lần cuối: 03-12-2013

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba sáu ba hai

Xem trả lời của bạn !