Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 185
Toàn hệ thống: 1012
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

  Sinh viên xem quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi ngày 25/11/2012 và  ngày 30/12/2012 <tại đây>

Số lần xem trang: 12063
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2013

Quyết định 3056 ngày 13/12/2013 và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi Tháng 11/2013 (25-12-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi Tháng 11/2013 (25-12-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi ngày 06/06/2013 (11-06-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi ngày 31/03/2013 và ngày 05/05/2013 (31-05-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 08/11/2012 (11-06-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 028-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

.
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám không tám một

Xem trả lời của bạn !