Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 239
Toàn hệ thống: 1598
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

LỊCH  NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

(Theo quyết định tốt nghiệp: Số 790/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/04/2013)

 

KHOA/

BỘ MÔN

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

25/2013 – 27/2013

(03 sinh viên lớp LT09SH)

10h00 đến 10h30

30/05/2013

666/2013 – 671/2013

(06 sinh viên lớp DH08SH)

THỦY SẢN

54/2013 – 59/2013

 (06 sinh viên các lớp LT09NT, LT10NT)

64/2013 – 75/2013

 (12 sinh viên các lớp CD08CS, CD09CS)

808/2013 – 820/2013

 (13 sinh viên các lớp DH08CT, DH08NT, DH08NY)

LÂM NGHIỆP

453/2013 – 470/2013

(18 sinh viên các lớp DH08CB, DH08GB, DH08LN)

10h30 đến 11h00

471/2012 – 489/2012

(19 sinh viên các lớp DH08NK)

490/2013 – 503/2013

(14 sinh viên lớp DH08QR)

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

942/2013 – 945/2013

(04 sinh viên lớp DH08BQGL)

14h00 đến 14h30

NGOẠI NGỮ

SƯ PHẠM

641/2013

(01 sinh viên lớp DH08AVG)

672/2013 – 683/2013

 (12 sinh viên các lớp DH08SK; DH08SP)

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

34/2013 – 57/2013

(24 sinh viên lớp CD09CQ)

14h30 đến 15h00

5/2013 – 24/2013

(20 sinh viên lớp LT09QL)

15h00 đến 15h30

938/2013 – 940/2013

(03 sinh viên lớp DH08QLGL)

15h30 đến 16h00

642/2013 – 665/2013

(24 sinh viên các lớp DH08DC. DH08QL, DH08TB)

CHĂN NUÔI

 THÚ Y

822/2013 – 826/2013

(05 sinh viên các lớp DH07CN; DH07TY)

08h00 đến 08h30

31/05/2013

99/2013 – 116/2013

 (18 sinh viên các lớp DH08CN; DH08DY)

117/2013 – 138/2013

 (22 sinh viên các lớp DH08TA; DH09TA)

08h30 đến 09h00

01/2013 – 10/2013

 (10 sinh viên các lớp TC03, 04 ngành Thú y)

09h00 đến 09h15

11/2013 – 40/2013

 (30 sinh viên các lớp TC05 ngành Thú y)

09h15 đến 09h45

41/2013 – 54/2013

 (14 sinh viên các lớp TC06CNBR, TC06CNNX, TC06TY)

09h45 đến 10h00

55/2013 – 74/2013

 (20 sinh viên các lớp TC06TYCT, TC06TYVL)

10h00 đến 10h30

 

Lưu ý:

- Sinh viên đến phòng Đào Tạo ký sổ và nhận văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tuyệt đối không nhờ người khác ký thay.

 - Sinh viên đến nhận văn bằng mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản, chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng và một tấm ảnh 3x4 (nam mặc áo vét đeo cà ra vát, nữ mặc áo dài).

-  Sinh viên không đến nhận văn bằng theo lịch trên thì đến Phòng Đào Tạo nhận vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 8h đến 10h (trừ ngày lễ, tết ,ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

 

Số lần xem trang: 12230
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2013

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm bốn ba không

Xem trả lời của bạn !