Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 543
Toàn hệ thống: 1391
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

LỊCH  KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

(Theo quyết định tốt nghiệp: Số 790/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/04/2013)

 

KHOA

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

 

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

504/2013 – 523/2013

(20 sinh viên lớp DH08CH)

09h00 đến 09h15

28/05/2013

524/2013 – 544/2013

 (21 sinh viên các lớp DH08DL; DH08MT)

09h15 đến 09h30

545/2013 – 574/2013

 (30 sinh viên các lớp DH08QM; DH08TK)

09h30 đến 10h00

575/2013 – 611/2013

(37 sinh viên các lớp DH09CH; DH09DL)

10h00 đến 10h30

612/2013 – 629/2013

(18 sinh viên các lớp DH09QM; DH09TK)

10h30 đến 11h00

 

891/2013 – 892/2013

(03 sinh viên lớp các DH07GI, DH07QM, DH08QMGL)

NÔNG HỌC

630/2013 – 640/2013

(11 sinh viên các lớp DH08BV; DH08NH)

14h00 đến 14h30

 

893/2013 – 895/2013

(03 sinh viên lớp DH07NHA)

156/2013 – 171/2013

(16 sinh viên các lớp TC06NHCC, TC06NHNX, TC07NH, TC08NH)

128/2013 – 155/2013

(28 sinh viên  lớp LT10NHTG)

14h30 đến 15h00

 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

28/2013 – 53/2013

(26 sinh viên  lớp LT09BQ)

09h00 đến 09h30

06/06/2013

732/2013 – 759/2013

(33 sinh viên các lớp DH08BQ, DH08TP)

09h30 đến 10h00

760/2013 – 771/2013

(12 sinh viên  các lớp DH08VT, DH09BQ)

10h00 đến 10h15

772/2013 – 807/2013

(36 sinh viên  lớp DH09DD, DH09VT)

10h15 đến 10h45

CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

01/2013 – 04/2013; 821/2013

(04 sinh viên  lớp LT09CC, DH05NL)

10h30 đến 11h00

10/06/2013

60/2013 – 87/2013

(28 sinh viên  lớp DH08CD, DH08CK, DH08NL)

88/2013 – 98/2013

(11 sinh viên  lớp DH08OT, DH08TD)

11h00 đến 11h15

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

684/2013 – 731/2013; 941/2013

(49 sinh viên  lớp DH08DT, DH09DT, DH06DTH)

14h00 đến 15h00

58/2013 – 63/2013

(06 sinh viên  lớp CD08TH, CD09TH)

15h00 đến 15h10

 

 

KHOA

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

 

KINH TẾ

1/2013 – 33/2013

(33 sinh viên lớp các lớp CD08CA, CD09CA)

08h30 đến 09h00

21/06/2013

827/2013 – 157/2013

 (20 sinh viên các lớp DH07QT, DH08KE)

08h00 đến 08h30

158/2013 – 177/2013

 (20 sinh viên các lớp DH08KM; DH08KT)

08h30 đến 09h00

178/2013 – 205/2013

(28 sinh viên các lớp DH08QT, DH08TC, DH08TM)

09h00 đến 09h30

206/2013 – 280/2013

(75 sinh viên lớp DH09KE)

09h30 đến 10h30

281/2013 – 295/2013

(15 sinh viên lớp DH09KM)

10h30 đến 11h00

296/2013 – 327/2013

(32 sinh viên lớp DH09KT)

11h00 đến 11h30

328/2013 – 408/2013

(81 sinh viên lớp DH09QT)

13h30 đến 15h00

409/2013 – 452/2013

(44 sinh viên lớp DH09TM)

15h00 đến 15h30

75/2013 – 87/2013

(13 sinh viên  các lớp TC04,05,06 ngành Kế toán)

09h00 đến 09h30

 

88/2013 – 127/2013

(40 sinh viên  lớp TC08QTLG)

09h30 đến 10h00

 

 

 

 

Lưu ý:

      - Sinh viên đến phòng Đào Tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tuyệt đối không nhờ người khác ký thay.

 - Sinh viên đến ký sổ văn bằng mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản, chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng và một tấm ảnh 3x4 (nam mặc áo vét đeo cà ra vát, nữ mặc áo dài).

-  Những sinh viên ký sổ bằng theo lịch thông báo trên thì sẽ nhận văn bằng tại lễ trao bằng do Khoa tổ chức. (Sinh viên liên hệ Khoa để biết thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp). Sinh viên không đến nhận văn bằng tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thì đến Phòng Đào Tạo nhận vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 8h đến 10h (trừ ngày lễ, tết , ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác ).

 

Số lần xem trang: 12268
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2013

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín năm hai

Xem trả lời của bạn !