Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 252
Toàn hệ thống: 1587
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2013.  Sinh viên kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân của mình để đảm bảo tính chính xác trước khi có quyết định chính thức.

Khoa Chăn nuôi Thú Y.

Bộ môn Công nghệ Sinh học.

Khoa Công nghệ thông tin.

Khoa Công nghệ thực phẩm.

Khoa Cơ khí công nghệ.

Khoa Kinh tế.

Khoa Lâm nghiệp.

Khoa Môi trường và Tài nguyên.

Khoa Ngoại ngữ -Sư phạm.

Khoa Nông học.

Khoa Quản lý ĐĐ & BĐS.

Khoa Thủy sản.

 

Mọi thắc mắc về thông tin tốt nghiệp, sinh viên vui lòng phản hồi tại Văn phòng Khoa/Bộ môn. Trong thời gian 1 tuần, Trợ lý Giáo vụ liên hệ Phòng Đào tạo để hoàn chỉnh thông tin trước khi công bố quyết định chính thức.

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12204
Điều chỉnh lần cuối: 21-05-2013

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn năm không một

Xem trả lời của bạn !