Thống kê


Đang xem 125
Toàn hệ thống: 998
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Đề nghị sinh viên điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên phiếu và hoàn thành các xác nhận, xin ý kiến của các cấp (BCN Khoa, Bộ môn - nếu phiếu có yêu cầu) trước khi nộp về Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo sẽ từ chối nhận đơn hoặc không giải quyết các đơn điền không đầy đủ, chính xác thông tin hoặc chưa hoàn thành các điều kiện yêu cầu khác trước khi nộp về P. Đào tạo

1. Đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

2. Đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

3. Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (sẽ đăng ký online theo từng đợt)

4. Đề nghị chuyển địa điểm học

5. Đề nghị chuyển hệ đào tạo

6. Đề nghị chuyển ngành - chuyên ngành

7. Đề nghị chuyển trường

8. Đề nghị chuyển chương trình đào tạo

9. Đề nghị điều chỉnh điểm

10. Đề nghị học cùng lúc 2 chương trình

11. Kế hoạch học tập chung của 2 ngành

12. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình

13. Đề nghị không tính điểm học phần

14. Đề nghị miễn học phần

15. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (bảo lưu kết quả học tập)

16. Đề nghị thôi học

17. Đề nghị vào học lại

18. Đề nghị rút bớt học phần

19.Đính chính thông tin cá nhân

20. Phiếu khai thông tin tốt nghiệp

21. Khiếu nại

22. Đề nghị điều chỉnh thông tin trên bằng tốt nghiệp

23. Đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên)

24. Giấy thanh toán tài sản

25 Đơn đề nghị tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao

26.Đề nghị mượn giảng đường/ phòng học

27. Đề nghị xét tương đương, thay thế học phần

 

 

Số lần xem trang: 7410
Điều chỉnh lần cuối: 23-11-2023

Biểu mẫu - đơn

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm chín chín năm

Xem trả lời của bạn !