Quy?t ??nh mi?n h?c ph?n Ti?ng Anh khng chuyn (thng 08, 09 &10/2022)" />

Thống kê


Đang xem 166
Toàn hệ thống: 950
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận miễn học phần Tiếng Anh không chuyên (đợt thi tháng 08, 09 & 10/2022), sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

        -  Quyết định công nhận miễn học phần Tiếng Anh không chuyên, QĐ 4160/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

  Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 237
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2022

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Ứng dụng CNTT tại Phân hiệu Ninh Thuận (13-12-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (đợt thi tháng 11/2022) (13-12-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 10/2022) (05-12-2022)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh B2 (tháng 09/2022) (18-11-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 8 và 9/2022) (08-11-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh (tháng 09/2022) (24-10-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Ứng dụng CNTT tại Phân hiệu Ninh Thuận (tháng 09/2022) (12-09-2022)

Quyết định miễn học phần Tiếng Anh không chuyên (tháng 08/2022) (08-09-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B2 (tháng 08/2022) (08-09-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 07/2022) (30-08-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không sáu năm năm

Xem trả lời của bạn !