Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 188
Toàn hệ thống: 818
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Những nét cơ bản về học chế tín chỉ và đào tạo theo học chế tín chỉ    <bấm để xem>

Số lần xem trang: 8735
Điều chỉnh lần cuối:

Quan điểm- lý luận

Vài nét về hệ thống tín chỉ ở Châu Âu (09-04-2008)

Hình thành các mô đun dạy học (09-04-2008)

So sánh chương trình giáo dục ở Mỹ và Việt Nam (09-04-2008)

Đào tạo theo tín chỉ: suy ngẫm và ghi nhận (09-04-2008)

Về chế độ tín chỉ và việc áp dụng ở Việt Nam (09-04-2008)

Đào tạo theo tín chỉ ở Mỹ (09-04-2008)

Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trung Quốc (Phạm Thị Ly) (09-04-2008)

Hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ và những gợi ý cho cải cách giáo dục đại học Việt Nam (Eli Mazur & Phạm Thị Ly). (09-04-2008)

Tổ chức giảng dạy học tập theo chương trình định sẵn và học chế tín chỉ (Lê Thạc Cán) (09-04-2008)

Về việc áp dụng học chế tín chỉ trên thế giới và ở VN (Lâm Quang Thiệp) (09-04-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy bốn không sáu

Xem trả lời của bạn !