Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 449
Toàn hệ thống: 1798
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

  Sinh viên xem danh sách tại đây

Đây là danh sách tạm thời để sinh viên xem và sẽ điều chỉnh lại nếu có sai sót. Sinh viên liên hệ chỉnh sửa tại Phòng Đào Tạo (gặp Thầy Bùi Hữu Chất) từ ngày 15/07/2013 đến 31/07/2013. Sau thời hạn này P.Đào tạo  sẽ không giải quyết.

Lưu ý:  Học bổng khuyến khích HK2/2012-2013 tính điểm trung bình HK1/20112-2013.

Trước khi liên hệ chỉnh sửa Sinh viên kiểm tra lại:

1. Kiểm tra điểm HK 1/ 2012 - 2013 có đủ chưa (xem trên website Đăng kí môn học)

2. Kiểm tra điểm rèn luyện HK 1/ 2012 - 2013 có hay không?

3. Tổng số tín chỉ  trong HK1/2012-2103 >=15 chỉ, trừ SV khóa 2012>= 10 tín chỉ

 

Số lần xem trang: 12124
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

Học bổng học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối) (22-11-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung) (25-10-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (05-10-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (đã chỉnh sửa) (01-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1/2012-2013 (dự kiến) (19-11-2012)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2011-2012( chỉ xem) (30-03-2012)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1/2011-2012 (28-10-2011)

Thông báo về việc miễn giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (07-12-2010)

Quy định mới về chính sách học bổng học phí của Chính phủ (22-09-2010)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2009-2010 (14-06-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai bảy không

Xem trả lời của bạn !