/data/image/banner15_ts.gif

 

Đơn vị

SĐT

Website

- Phòng Đào tạo

  Ban  tuyển sinh 

08 3896 3350

08 3897 4716

www.pdt.hcmuaf.edu.vn

www.ts.hcmuaf.edu.vn

- Chương trình tiên tiến CN thực phẩm

- Chương trình tiên tiến CN thú y

08 3724 5515

08 3724 6271

www.ft.hcmuaf.edu.vn

www.advet.hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Gia Lai

05 93 87 7035

www.phgl.hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Ninh Thuận

06 8247 2252

www.phnt.hcmuaf.edu.vn

- Trung tâm đào tạo quốc tế

08 3724 6042

www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Kinh tế

08 3896 1708

www.eco.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Cơ Khí công nghệ

08 3896 0721

www.fme.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Nông học

08 3896 1710

www.fa.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Chăn nuôi Thú y

08 3896 1711

www.vet.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Thủy sản

08 3896 3343

www.fof.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Quản lý đất đai và bất động sản

08 3897 4749

www.lrem.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Kinh tế tài nguyên môi trường

08 3722 0291

www.env.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Công nghệ thông tin

08 3722 0740

www.fit.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Ngoại ngữ sư phạm

08 3722 0727

www.ffl.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Lâm nghiệp

08 3897 5453

www.ff.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Công nghệ thực phẩm

08 3896 0871

www.fst.hcmuaf.edu.vn

- Bộ môn Công nghệ hóa học

08 3724 2527

www.cnhh.hcmuaf.edu.vn

- Bộ môn Công nghệ sinh học

08 3722 0295

www.biotech.hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :5926
Nhập ngày : 12-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :12-05-2015

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN- ĐIỂM SÀN ĐH CHÍNH QUY 2018(12-07-2018)

Ngành Đào tạo năm 2020(22-05-2016)

Lưu ý:(10-08-2015)

(15-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín hai tám bốn

Xem trả lời của bạn !