Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1436
Toàn hệ thống: 17933
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Đã có điểm thi lần 2 các môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh Khóa 2007

Xem điểm thi lần 1 và lần 2 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp ĐH  khóa 2007 và Hoc lại  click vào đây: <Download file điểm>

Xem điểm thi thi lần 1 và lần 2  môn Lịch sử Đảng các lớp ĐH  khóa 2006 và Cao đẳng khóa 2007 click vào đây: <Download file điểm>

Xem điểm thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp ĐH  khóa 2006 và Cao đẳng khóa 2007 click vào đây: <Download file điểm>

Điểm thi Tu tuong Ho Chi Minh Khoa 2004 data/file/HocKy071/TTHCM/TTHCM_Khoa2004_lan2.pdf.

Số lần xem trang : :4389
Nhập ngày : 11-05-2010
Điều chỉnh lần cuối :09-11-2012

Xem bảng điểm gốc hệ chính quy các học kỳ(03-01-2008)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 028-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy bốn bốn không

Xem trả lời của bạn !