Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 376
Toàn hệ thống: 2359
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

1.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện CTĐT 2018

 2.Tài liệu và Biểu mẫu tập huấn

3.Tham khảo mẫu đề cương AUN-QA_khoa CNTP 

4. Tài liệu tham khảo AUN-QA CNTP(1)

5.Tài liệu tham khảo AUN-QA CNTP (2)

 

Trong quá trình triển khai thực hiện CTĐT, phòng Đào tạo sẽ thường xuyên cập nhật biểu mẫu và tài liệu mới nhất.

 

 

Số lần xem trang : :727
Nhập ngày : 21-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :20-04-2018

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa 2014(03-12-2014)

Danh sách các môn tiên quyết/học trước(26-10-2011)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín năm bảy chín

Xem trả lời của bạn !