Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1724
Toàn hệ thống: 16102
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký  môn học trong học kỳ 3 năm học 2009-2010 dành cho sinh viên hệ tín chỉ, Phòng Đào Tạo thông báo đến các sinh viên như sau:

- Các môn dưới đây có số lượng sinh viên đăng ký  quá ít sẽ không tổ chức lớp học trong học kỳ này:

1
202112
Toán Cao cấp B1
2
202114
Toán Cao cấp C1
3
202404
Thí nghiệm Sinh học thực vật
4
202414
Sinh học thực vật
5
202416
Thực vật và phân loại thực vật
6
202417
Động vật học và phân loại động vật
7
202503
Bơi lội
8
204707
Côn trùng cơ bản
9
204908
Thực tập cơ sở 1
10
206105
Phiêu sinh ĐV và Động vật đáy
11
206111
ST vùng cửa sông và ven biển
12
208429
Quản trị chất lượng
13
208439
Thương mại điện tử
14
208451
Quản trị sản xuất
15
208608
Kinh tế QL khoáng sản năng lượng
16
210316
KT lạnh và UD lạnh trong CNTP
17
210513
PP phân tích TP – hóa lý TP
18
210602
Quản lý dự án trong CNTP
19
211106
Sinh học phân tử
20
211122
Sinh thái học cơ bản
21
212103
Vi sinh vật môi trường
22
212604
Tài nguyên thực vật
23
212302
Hình học họa hình
24
213107
Speaking 2
25
213116
Advanced Grammar
26
214301
Lập trình cơ bản
27
214331
Lập trình nâng cao
28
214442
Nhập môn cơ sở dữ liệu
29
215307
PP nghiên cứu khoa học
30
215345
Giáo dục học
31
202120
Quy hoạch tuyến tính
32
202305
Thí nghiệm Hóa phân tích
33
204606
Khí tượng đại cương
34
207503
Kỹ thuật đo lường, cảm biến
35
209102
Trắc địa địa chính
36
210335
Thống kê ứng dụng và PPTN
37
210601
Luật thực phẩm
38
212305
Quá trình thủy lực trong CNMT
39
214102
Cơ sở dữ liệu đại cương
40
214231
Cấu trúc máy tính
41
208213
Thông kê doanh nghiệp
42
204715
Bệnh cây đại cương
43
204103
Sinh lý thực vật
44 209301 Tài nguyên đất
45   Nông học đại cương
 

- Các môn được mở lớp thêm trong đợt bổ sung từ ngày 07/06 - 10/06/2010 các môn dưới đây:

 

STT
Mã MH
Tên môn học
Số TC
1
202412
Sinh thái học
2
2
206103
QL Chất lượng nước nuôi TS
3
3
208222
Phân tích định lượng trong QL
3
4
208430
Nghiên cứu thị trường
2
5
208503
Giáo dục khuyến nông
2
6
209202
Kinh tế đất đai
2

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :4751
Nhập ngày : 23-06-2010
Điều chỉnh lần cuối :22-07-2010

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm chín chín tám

Xem trả lời của bạn !