Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 145
Toàn hệ thống: 826
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký  môn học trong học kỳ 3 năm học 2009-2010 dành cho sinh viên hệ tín chỉ, Phòng Đào Tạo thông báo đến các sinh viên như sau:

- Các môn dưới đây có số lượng sinh viên đăng ký  quá ít sẽ không tổ chức lớp học trong học kỳ này:

1
202112
Toán Cao cấp B1
2
202114
Toán Cao cấp C1
3
202404
Thí nghiệm Sinh học thực vật
4
202414
Sinh học thực vật
5
202416
Thực vật và phân loại thực vật
6
202417
Động vật học và phân loại động vật
7
202503
Bơi lội
8
204707
Côn trùng cơ bản
9
204908
Thực tập cơ sở 1
10
206105
Phiêu sinh ĐV và Động vật đáy
11
206111
ST vùng cửa sông và ven biển
12
208429
Quản trị chất lượng
13
208439
Thương mại điện tử
14
208451
Quản trị sản xuất
15
208608
Kinh tế QL khoáng sản năng lượng
16
210316
KT lạnh và UD lạnh trong CNTP
17
210513
PP phân tích TP – hóa lý TP
18
210602
Quản lý dự án trong CNTP
19
211106
Sinh học phân tử
20
211122
Sinh thái học cơ bản
21
212103
Vi sinh vật môi trường
22
212604
Tài nguyên thực vật
23
212302
Hình học họa hình
24
213107
Speaking 2
25
213116
Advanced Grammar
26
214301
Lập trình cơ bản
27
214331
Lập trình nâng cao
28
214442
Nhập môn cơ sở dữ liệu
29
215307
PP nghiên cứu khoa học
30
215345
Giáo dục học
31
202120
Quy hoạch tuyến tính
32
202305
Thí nghiệm Hóa phân tích
33
204606
Khí tượng đại cương
34
207503
Kỹ thuật đo lường, cảm biến
35
209102
Trắc địa địa chính
36
210335
Thống kê ứng dụng và PPTN
37
210601
Luật thực phẩm
38
212305
Quá trình thủy lực trong CNMT
39
214102
Cơ sở dữ liệu đại cương
40
214231
Cấu trúc máy tính
41
208213
Thông kê doanh nghiệp
42
204715
Bệnh cây đại cương
43
204103
Sinh lý thực vật
44 209301 Tài nguyên đất
45   Nông học đại cương
 

- Các môn được mở lớp thêm trong đợt bổ sung từ ngày 07/06 - 10/06/2010 các môn dưới đây:

 

STT
Mã MH
Tên môn học
Số TC
1
202412
Sinh thái học
2
2
206103
QL Chất lượng nước nuôi TS
3
3
208222
Phân tích định lượng trong QL
3
4
208430
Nghiên cứu thị trường
2
5
208503
Giáo dục khuyến nông
2
6
209202
Kinh tế đất đai
2

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :4253
Nhập ngày : 23-06-2010
Điều chỉnh lần cuối :22-07-2010

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên vi phạm Quy chế đào tạo, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(23-06-2016)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(03-06-2016)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ-buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Cập nhật 17/05/2016)(19-04-2016)

Thông báo danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.(23-03-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(22-12-2015)

Thông báo về việc hoàn trả tiền miễn giảm học phí, học kỳ I năm học 2015 - 2016(21-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học, kỳ thi 30/10/2015(21-12-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên do quá thời gian đào tạo tại trường (Cập nhật đến 11/12/2015)(11-12-2015)

Quyết định 3740/DHNL-DT Ngày 8/12/2015 Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tin học kỳ thi tháng 9/2015(10-12-2015)

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(03-12-2015)

Thông báo đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(03-12-2015)

Quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(29-10-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên do quá thời gian đào tạo theo quy định (cập nhật 1/12/2015)(27-10-2015)

Thông báo về việc đăng ký học Tiếng Anh trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Dành cho sinh viên khóa 2015)(06-10-2015)

Danh sách sinh viên bị cảnh bảo học vụ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(05-10-2015)

Danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 cập nhật đến 25/9/2015(25-09-2015)

Danh sách các môn học bị hủy vì không đủ số lượng mở lớp trong HK1 năm học 2015-2016(23-08-2015)

Thông báo đăng ký học phần, học kỳ I năm học 2015 - 2016(22-07-2015)

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng, năm học 2014 - 2015.(09-07-2015)

Quyết định và danh sách hạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên Tiếng Anh B1(24-06-2015)

Thông báo cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa 2011 - 2013(11-06-2015)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(10-06-2015)

Quyết định và danh sách xóa tên - học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(09-06-2015)

Danh sách các nhóm môn học hủy (Học kỳ 3 năm học 2014-2015)(31-05-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 3 và tháng 4 năm 2015(30-05-2015)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc 2 chương trình (học kỳ 1/2015-2016)(30-05-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 1/2/2015(25-05-2015)

Quyết định cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm học 2014-2015(08-05-2015)

Biểu đồ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2015 - 2016 (04-05-2015)

DỮ LIỆU THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN HỌC KỲ 2/14-15(04-05-2015)

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(25-04-2015)

Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015(23-04-2015)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2014-2015 (cập nhật đến 24/4/2015)(16-04-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên vì hết thời gian học tại trường(08-04-2015)

Danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 cập nhật đến 16/4/2015(02-04-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2015(17-03-2015)

Thông báo thời gian thu - chi tiền đăng ký học lại, học kỳ 2/2014 - 2015(12-03-2015)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2015 (tính đến 15/04/2015)(11-03-2015)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh(11-03-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 27-28/12/2014(11-03-2015)

Thông báo thanh toán tài sản dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2014 (Tháng 12/2014)(06-03-2015)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp TC14NH và TC14TY (hệ vừa làm vừa học khóa 2014)(06-03-2015)

Quyết định 3621/QĐ-ĐHNL-ĐT công nhận tốt nghiệp tháng 12/2014(09-02-2015)

Thông báo và hướng dẫn về việc rút bớt học phần Học kỳ 2 năm học 2014-2015(03-02-2015)

Thông báo về việc hủy đăng ký học phần môn Anh văn 1 - SV khóa 2014 đăng ký nhầm(03-02-2015)

Quyết định và danh sách được môn học Anh văn cho sinh viên khóa 2014(02-02-2015)

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 năm 2015(30-01-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên kỳ thi ngày 14/12/2014(28-01-2015)

Danh sách các môn học KHÔNG MỞ LỚP vì không đủ số lượng mở lớp trong HK2/14-15(20-01-2015)

Thông báo danh sách nợ học phí các khoá học tại Bình Dương và tại Đăk Nông(08-01-2015)

Kế hoạch mở lớp Tiếng Anh không chuyên, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(06-01-2015)

Lịch thi học lại học kỳ I năm học 2014 - 2015(27-12-2014)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(22-12-2014)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015(15-12-2014)

Quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học năm 2014(03-12-2014)

THÔNG BÁO Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ II năm học 2014 – 2015(28-11-2014)

Thông báo nhận giấy báo dự thi hệ VLVH ngày 29-30/11/2014(06-11-2014)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và bị xóa tên năm 2014(27-10-2014)

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng Anh (B1) ngày 26/10/2014(09-10-2014)

Thông báo mức thu học phí, chi trả học phí học lại dành cho sinh viên các hệ (Chính quy, cử tuyển và vừa làm vừa học)(03-10-2014)

Thông báo đăng ký học tiếng Anh dành cho sinh viên khóa 2014 (Học kỳ I năm học 2014 - 2015)(29-09-2014)

Thông báo về việc nộp phiếu khai thông tin tốt nghiệp(05-09-2014)

Lịch thi học lại Học kỳ 3 năm học 2013-2014(22-08-2014)

Thông báo về việc thanh toán tài sản và lịch ký sổ nhận bằng dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2014(15-08-2014)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tháng 8 năm 2014(14-08-2014)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014)(06-08-2014)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I năm học 2014 - 2015(23-07-2014)

Thông báo về việc đăng ký môn học, học kỳ I năm học 2014 - 2015(21-07-2014)

Quyết định và danh sách cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2013 - 2014(15-07-2014)

Thông báo lịch học lại các lớp Đại học hệ VLVH học kỳ 3 năm học 2013 - 2014(15-07-2014)

Thông báo thay đổi phòng học tại Giảng đường Cát Tường học kỳ 3 năm học 2013 - 2014(14-07-2014)

Danh sách cán bộ coi thi tuyển sinh Đại học năm 2014(27-06-2014)

Thông báo học bổ sung kiến thức QPAN năm 2014 dành cho sinh viên các lớp liên thông chính quy (07-06-2014)

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng - Đợt 2 năm 2014(06-06-2014)

Hướng dẫn xem thời khóa biểu: HỌC KỲ CÁ NHÂN(04-06-2014)

Lịch thi dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2013 - 2014(03-06-2014)

Danh sách sinh viên bị xử lý cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (tạm thời)(02-06-2014)

Điều chỉnh dữ liệu đăng ký môn học HK3/13-14(30-05-2014)

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Thú y(15-05-2014)

Thông báo về việc xử lý nợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy(12-05-2014)

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng năm 2014(14-04-2014)

Thời khóa biểu hệ VLVH học kỳ II năm học 2013 - 2014(27-02-2014)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2014 - 2015 (26-02-2014)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra đợt 1 ngày 09 tháng 3 năm 2014(24-02-2014)

Quyết định V/v cho phép SV học cùng lúc 2 chương trình HK II/năm học 2013-2014(09-01-2014)

Thông báo đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ II, năm học 2013 - 2014(11-12-2013)

Thông báo về việc xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy(06-12-2013)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 lớp LT12BQ(28-11-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)(22-11-2013)

Thời gian thu – chi tiền đăng ký học lại HK1/2013-2014(19-11-2013)

Danh sách sinh viên bị xóa tên buộc thôi học kể từ HK1/2013-2014 (05-11-2013)

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối) (05-11-2013)

Danh sách HỦY các nhóm thực hành HK1 năm học 2013-2014(29-10-2013)

Thông báo về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (29-10-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung) (25-10-2013)

(23-10-2013)

Danh sách cảnh báo học vụ sinh viên đang học theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2/2012 - 2013(08-10-2013)

Danh sách điểm danh các môn học Học kỳ 1 năm học 2013-2014(05-10-2013)

Thời khóa biểu các lớp khóa 2013 (25-09-2013)

Thông báo về danh sách đạt điều kiện tốt nghiệp (danh sách dự kiến) trong đợt 3 - tháng 9 năm 2013(17-09-2013)

Thông báo lịch thi các lớp học lại học kỳ 3 năm 2012 - 2013(10-09-2013)

Danh sách khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2013(04-09-2013)

Danh sách cán bộ giảng dạy chưa gửi điểm thi năm học 2012-2013 tính đến ngày 28/08/2013(16-08-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013(23-08-2013)

Danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I năm học 2013 - 2014 (có chỉnh sửa, bổ sung)(30-07-2013)

Thông báo link đăng ký môn học(11-08-2013)

Thông báo lịch thi B1 ngày 18/8/2013(07-08-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ I, năm học 2013 - 2014(02-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (đã chỉnh sửa) (01-08-2013)

Thông báo đề nghị nộp điểm(01-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (dự kiến) (09-07-2013)

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng đợt 2 năm 2013(21-06-2013)

THÔNG TIN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(11-06-2013)

Thông báo lịch thi các môn học lại đăng ký trong học kỳ 2 năm 2012-2013

Thông báo về việc đăng ký lịch trao bằng tốt nghiệp năm 2013(21-05-2013)

Thông báo: Đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2012-2013(15-05-2013)

Thông báo Xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học (13-05-2013)

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 02 tháng 06 năm 2013(26-04-2013)

Thông báo Lịch học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên Khóa 2012(26-04-2013)

Thông báo về việc xem điểm thi Học kỳ I năm học 2012 - 2013(08-04-2013)

Thông báo Lịch đổi biên lai học phí học kỳ 2 năm học 2012 - 2013(09-04-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học Học kỳ 2 năm học 2012-2013(19-12-2012)

Thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển sinh ĐH VLVH 2012 tại trường TC Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 27&28/10/12(26-11-2012)

Thông báo về việc ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp trong QĐ 1455,1456 ký ngày 20/07/2012 và1495 ký ngày 24/07/2012(14-09-2012)

Kết quả thi tiếng Anh B1 ngày 24_6_2012(30-07-2012)

Thông báo về lịch thi ( lần 2) Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(20-07-2012)

Thông báo về kế hoạch thi Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(08-05-2012)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 25_3_2012(05-05-2012)

Về việc kiểm tra thông tin sinh viên đại học các khóa 2007, 2008, cao đẳng 2009 hệ chính qui, tại chức khóa 2006, 2007 (18-04-2012)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng Khóa 2011 (16-04-2012)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (25_3_2012)(12-04-2012)

Thông báo về việc nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa (21-03-2012)

Thông báo về việc xét cấp chứng chỉ giáo dục thể chất cho SV khóa 2009 hệ Cao đẳng và SV khóa 2008 hệ Đại học (20-03-2012)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1(02-03-2012)

Thông báo về kết quả và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2011 vào ngày 11/12/2011 tại trường(19-01-2012)

Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH năm 2011 vào ngày 26&27/11/2011 tại trường(10-01-2012)

Thông báo về việc học bổ sung kiến thức GDQP và GDTC các lớp Liên thông Khóa 2009(05-01-2012)

Thông báo về kế hoạch đăng ký môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chính trị tổng hợp) (28-12-2011)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2011 vào ngày 26&27/11/2011(22-12-2011)

Thông báo thi Tiếng Anh B1(14-12-2011)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2011 vào ngày 15&16/10/2011 tại TT GDTX Đồng Nai(06-12-2011)

Danh sách các môn học không đủ sĩ số (HK2, 2011-2012)(17-11-2011)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh ( Tổ chức thi ngày 25_09&02_10_2011)(07-11-2011)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (25_09&02_10_2011)(14-10-2011)

THÔNG BÁO (Về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1)(08-08-2011)

Thông báo về việc thi lại môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của Sinh viên Khóa 2007 (22-07-2011)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1, kỳ thi ngày 12/06/2011(27-06-2011)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (12/06/2011)(16-06-2011)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên – tiếng Anh ngày 12-06-2011(24-05-2011)

Thông báo đăng ký môn học HK1, 2011-2012(23-05-2011)

Thông báo về lịch thi môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(môn Chính trị tổng hợp)(18-04-2011)

Thông báo kết quả đăng ký môn học HK3, 2010-2011(15-04-2011)

Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển của thí sinh Liên thông năm 2010 và danh sách trúng tuyển(05-04-2011)

Kết luận của Hiệu trưởng về việc mở lớp học lại cho sinh viên học theo học chế niên chế khóa 2007 về trước (31-03-2011)

Thông báo về việc kiểm tra kết quả đăng ký môn học (29-03-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2010-2011 sinh viên niên chế khóa 2007 trở về trước (24-03-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học kỳ 3 năm học 2010-2011 cho sinh viên khóa 2008,2009 (15-03-2011)

Thông báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục thể chất Khóa 2007 (14-03-2011)

THÔNG BÁO đăng ký môn học có nhu cầu học trong học kỳ III năm học 2010-2011 cho sinh viên khóa 2007 trở về trước (17-02-2011)

Thông báo về việc học giáo dục Quốc phòng dành cho sinh viên Khóa 2010(26-01-2011)

THÔNG BÁO về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngày 13,14/11/2010 (07-01-2011)

THÔNG BÁO về việc đăng ký môn học có nhu cầu học trong học kỳ III năm học 2010-2011 khóa 2008,2009,2010 (06-01-2011)

Thông báo về việc xóa đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2010-2011(21-12-2010)

Kết quả đăng ký môn học Học kỳ II năm học 2010-2011( TKB và Học phí của từng Sv theo lớp) (06-12-2010)

Kết quả đăng ký môn học Học kỳ II năm học 2010-2011(25-11-2010)

Đăng ký môn học lại cho sinh viên hệ niên chế Học kỳ II năm học 2010-2011(11-11-2010)

Đăng ký môn học cho sinh viên hệ tín chỉ Học kỳ II năm học 2010-2011(11-11-2010)

Lịch thi lần 1 các môn học lại giai đoạn đại cương đăng ký ở Học kỳ 1 năm học 2010-2011(04-11-2010)

Lịch thi lần 2 môn thi tốt nghiệp Chính trị tổng hợp cho sinh viên hệ Đại học khóa 2006 và Cao đẳng Khóa 2007 ở Học kỳ 2 năm học 2009-2010(11-10-2010)

Thông báo kết quả đăng ký môn học Học kỳ 1 năm học 2010-2011 (SV Khóa 2008,2009)(01-08-2010)

Thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009 học kỳ I năm học 2010-2011 (17-07-2010)

Thông báo về việc đăng ký học lại - học kỳ I năm học 2010-2011(17-07-2010)

Thông báo lịch thi các môn Tốt nghiệp Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng HCM cho sinh viên Cao đẳng Khóa 2007 và Đại học Khóa 2006 (23-06-2010)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ III năm học 2009-2010 cho sinh viên khóa 2008, 2009 (tín chỉ)(24-05-2010)

V/v đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(17-05-2010)

Thông báo kết quả (điểm thi lần 1) Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Đại học Khóa 2006 và Cao Đẳng Khóa 2007(11-05-2010)

Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng của sinh viên Khóa 2009(03-05-2010)

Kết quả đăng ký học lại (sinh viên hệ niên chế) học kỳ 3 năm học 2009-2010(16-04-2010)

Đăng ký học lại vào Học kỳ hè (HK III/09-10) đối với sinh viên hệ niên chế(08-03-2010)

Lịch thi Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh các lớp Cao Đẳng Khoá 2007& Đại học Khoá 2006(23-02-2010)

Kết quả thi Tuyển sinh Hệ Vừa Làm Vừa Học Khoá 2009- Đợt thi tuyển 17&18/10/2009(12-01-2010)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên hê Chính Quy ( QĐ 1217/QĐ-ĐT& 2299/QĐ-ĐT)(06-01-2010)

Thông báo đăng ký học lại cho sinh viên HỆ NIÊN CHẾ (khóa 2007 trở về trước)(14-12-2009)

Thông báo đăng ký môn học (hệ tín chỉ) khóa 2008, 2009(14-12-2009)

Lich thi học kỳ 1 năm học 2009-2010.(28-11-2009)

Thông báo về lễ phát bằng Tốt nghiệp của các sinh viên Hệ Đại học Khóa 2005 và Cao đẳng Chính qui Khóa 2006(16-11-2009)

Thông báo về lịch thi học lại Học kỳ 1 năm học 2009-2010(10-11-2009)

Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2009 (02-11-2009)

Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp Hệ Trung cấp Khóa 2005, Khoá 2006 ,Khóa 2007 ngành Tin Học Kế Toán ( Đợt 3)(02-11-2009)

Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2009(30-10-2009)

Thông báo về việc chụp hình làm thẻ sinh viên Khoá 2009(Khoá 35)(22-10-2009)

Thông báo Lịch nhận bằng tốt nghiệp của các sinh viên hệ Vừa Làm Vừa Học (Đợt xét Tốt nghiệp bổ sung ngày 24/01/2009 theo QD 674) (19-10-2009)

Thông báo về việc điều chỉnh mã môn học học lại(24-09-2009)

Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp hệ Trung cấp(28-08-2009)

Thông báo về việc gia hạn đăng ký các môn học lại Học kỳ 1 năm học 2009-2010(24-08-2009)

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm 2009(19-08-2009)

Thông báo lịch thi lần 2 các môn học lại Học kỳ 3 năm học 2008-2009(17-08-2009)

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1 năm 2009-2010(10-08-2009)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ vừa làm vừa học năm 2009 (Học tại ĐH Nông Lâm TPHCM)(04-08-2009)

Thông báo lịch thi lan 1 các môn học lại HK083 & thi lan 2 các môn học lại HK082(13-07-2009)

Thông báo lịch thi lần 1 học kỳ thứ 1 các lớp hệ vừa làm vừa học Khoá 2008(01-07-2009)

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khoá 2008(Khoá 34)(23-06-2009)

Lịch thi lần 2 môn Chính trị tổng hợp Khóa 2005 (17-06-2009)

Thông báo Lịch nhận bằng tốt nghiệp hệ Chính qui(Đợt bổ sung ngày 24/01/2009) (03-06-2009)

Thông báo điểm thi lần 1 - môn Chinh trị tổng hợp Khóa 2005( thi ngày 19/04/2009)(22-05-2009)

Điểm thi lần 2 môn Tư tưởng HCM (khóa 2005) ngày thi 24-4-2009(15-05-2009)

THÔNG BÁO KHẨN (11-05-2009)

Thời khóa biểu học lại Học kỳ 3 năm học 2008-2009( Học kỳ hè) (06-05-2009)

Danh sách các môn học mở trong học kỳ 3 năm học 2008-2009(29-04-2009)

Thông báo về việc biên chế lớp học GDQP khóa 2008 ( khóa 34 )(16-04-2009)

Thông báo lịch thi Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp Đại học Khóa 2005 và Cao đẳng 2006.(14-04-2009)

Điểm thi lần 2 của Khoá 2007 Học kỳ 1 năm học 08-09 và điểm thi học lại lần 2(03-04-2009)

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2008- 2009(27-03-2009)

Thời khoá biểu ôn tập môn thi Tốt nghiệp CTTH năm 2009 và danh sách sinh viên đăng ký CTTH các học phần 1, 2, 3(20-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 3(12-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 2(12-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 1(12-03-2009)

Hướng dẫn đăng ký THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP (24-02-2009)

THÔNG BÁO về việc đăng ký thi tốt nghiệp các môn KHoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(24-02-2009)

Thông báo lịch thi học lại lần 1 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Học kỳ 2 năm học 2008-2009 ngày 22/02/2009(20-02-2009)

Kết quả thi tuyển sinh hệ VLVH tại trung tâm GDTX LaGi Bình Thuận(18-02-2009)

Lịch thi học lại Học kỳ 2 năm học 2008-2009 ( chỉnh sửa ngày 08/04/2009)(16-02-2009)

Kết quả tuyển sinh hệ VLVH năm 2008 tại trường(03-02-2009)

Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ I năm 2008-2009 (20-01-2009)

Thông báo đăng ký học lại BỔ SUNG học kỳ 2 năm học 2008-2009(04-01-2009)

Hướng dẫn đăng ký học lại qua email(17-12-2008)

Kết quả tuyển sinh hệ VLVH tại THKTNV Thủ Đức 2008(14-10-2008)

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp(18-08-2008)

Thông báo về việc đổi ngày thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2008(03-06-2008)

Thông báo : Danh sách các xã khó khăn chương trình 135(14-05-2008)

Thông báo: Về việc hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi(14-05-2008)

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2008 - 2009 (16-04-2008)

THÔNG BÁO(29-03-2007)

* Quy định về định dạng khóa luận tốt nghiệp (New)(06-08-2007)

Thông báo về lịch thi ( lần 2) Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(20-07-2012)

Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2012-2013

Quyết đinh và Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2012-2013

Hướng dẫn xem điểm trực tuyến qua mạng Đào Tạo ĐHNL - TP.HCM(22-03-2007)

Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Điều hành - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 08-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy một bảy