Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10840
Toàn hệ thống: 81623
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số :             /TB-ĐT

 

 

TP. HCM, ngày        tháng        năm  2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v  học giáo dục Quốc phòng đối với sinh viên khóa 2009

    

Kính gửi  : -Ban chủ nhiệm khoa.

- Bộ môn trực thuộc ban giám hiệu

 

Phòng Đào Tạo kính đề nghị BCN khoa, bộ môn thông báo đến các lớp sinh viên khóa 2009  hệ chính quy về kế họach học tập môn giáo dục quốc phòng như sau :

Căn cứ hợp đồng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng giữa trường ĐHNL và Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng  thuộc Đại Học Quốc gia Thành phố HCM thì các lớp khóa 2009 hệ chính quy ( hệ Đại học và hệ Cao đẳng) sẽ học môn giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP từ ngày 17-5-2010 đến hết ngày 13-6-2010.

 

Khi đến học môn giáo dục quốc phòng sinh viên cần lưu ý :

  1. Tự  túc phương tiện đi lại từ trường đến Trung tâm GDQP
  2. Mượn quân phục tại TTGDQP  trong khi học.
  3. Có mặt tại TTGDQP hồi 8h 00 ngày17-5-2010.
  4. Dự học nghiêm túc, đúng theo lịch giảng dạy của TTGDQP.
  5. Yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị : Tóc cắt ngắn, gọn gẽ, mang theo giầy bata
  6. Những sinh viên thuộc diện được xét miễn học, giảm học phần quân sự phải nộp các giấy tờ liên quan ( Quyết định xuất ngũ, chứng chỉ GDQP có công chứng ) cho phòng Đào tạo.
  7. Thời gian nhận các lọai giấy tờ liên quan : từ ngày 03/05 đến 10/05/2010.Quá thời hạn trên mọi chậm trễ nhà trường không chịu trách nhiệm.
  8.  Đối tượng được miễn học môn GDQP theo Quyết Định số 40/2002/ QĐ-BGD&ĐT ngày 14/10/2002 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

-        Học sinh là người nước ngòai.

-        Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP phù hợp  với trình độ đào tạo

  1. Đối tượng được miễn học phần thực hành

-            Sinh viên là tu sĩ  thuộc các tôn giáo

                                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      Trưởng Phòng Đào Tạo

                                                                                                                         

 

 

Số lần xem trang : :4219
Nhập ngày : 03-05-2010
Điều chỉnh lần cuối :03-05-2010

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín chín bốn hai

Xem trả lời của bạn !