Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1649
Toàn hệ thống: 15593
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
                                                                  Số: /TB-ĐT TP.HCM, Ngày 16 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO
(V/v:nhận bằng tốt nghiệp bổ sung tháng 10 & 11 năm 2009 hệ Chính quy)

                Phòng Đào tạo sẽ phát bằng cho 149 sinh viên hệ Cao Đẳng và hệ Đại học Chính quy được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 2017/QĐ-ĐT ký ngày 12/10/2009 và 2299/QĐ-ĐT ký ngày 06/11/2009 xét bổ sung . Sinh viên sẽ nhận bằng tại Phòng Đào tạo từ ngày 15/01/2010 đến 01 /02/2010 theo thứ tự trong danh sách được công nhận tốt nghiệp cho sinh viên như sau :

Sáng ngày 15/01/2010: số vào sổ từ 14/2009 đến 33/2009( Sinh viên hệ cao đẳng)
Chiều ngày 15/01/2010: số vào sổ từ 34/2009 đến 49/2009( Sinh viên hệ cao đẳng)

Sáng ngày 18/01/2010: số vào sổ từ 206/2009 đến 236/2009
Chiều ngày 18/01/2010: số vào sổ từ 237/2009 đến 264/2009

Sáng ngày 19/01/2010: số vào sổ từ 265/2009 đến 295/2009
Chiều ngày 19/01/2010: số vào sổ từ 296/2009 đến 320/2009

Sáng ngày 20/01/2010: số vào sổ từ 321/2009 đến 351/2009

Sáng ngày 01/02/2010: số vào sổ từ 358/2009 đến 388/2009
Chiều ngày 01/02/2010: số vào sổ từ 389/2009 đến 402/2009

Sáng ngày 02/02/2010: số vào sổ từ 143/2009 đến 155/2009(Sinh viên hệ cao đẳng)
 

Buổi sáng từ 8h30 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 15h30, sinh viên xem số thứ tự nhận bằng tại Văn phòng Khoa/BM hoặc xem file danh sách tốt nghiệp đính kèm data/file/HocKy091/DanhSachNhanBangBoSung.xls.

 

Lưu ý: - Khi nhận bằng, sinh viên cần mang theo:
                 + Phiếu thanh toán tài sản
                 + Thẻ sinh viên hoặc CMND để đối chiếu
                 + Biên nhận cấp bằng.
                 + 2 ảnh 3x4 (nữ mặc áo dài/ nam mặc veston có thắt caravate) 
             - Sinh viên không được ký hộ, nhận hộ bằng tốt nghiệp dùm cho người khác.
             Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp bổ sung số 2017/QĐ-ĐT và 2299/QĐ-ĐT đến nhận bằng theo đúng thời hạn.
            Trân trọng thông báo.
                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:
- Các Khoa/BM
- Lưu đào tạo
 

 

Số lần xem trang : :4622
Nhập ngày : 06-01-2010
Điều chỉnh lần cuối :06-01-2010

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba chín chín

Xem trả lời của bạn !