Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 367
Toàn hệ thống: 2705
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 
 
Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA/BỘ MÔN
                                Sinh viên Hệ Đại học Khóa 2005 và Cao Đẳng Khóa 2006
Theo đề nghị của các Trưởng Khoa và kết luận của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2005 như sau:
                  
Lưu ý:        Lịch ký nhận bằng Tốt nghiệp từ ngày 18/11/2008. Sinh viên xem lịch cụ thể tại đây  data/file/CACTHONGBAO/THONGBAOKYSO_NEW.doc .
                   Sinh viên không đến ký sổ bằng sẽ không được phát bằng Tốt nghiệp trong ngày tổ chức "Lễ Tốt nghiệp"
                   Sinh viên xem hướng dẫn về việc nhận bằng Tốt nghiệp tại đây  data/file/CACTHONGBAO/HUONGDAN_NHANBANG_TN.doc .
-         Ngày 23/11/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp DH05SP, DH05HH, CD06CS, DH05CT, DH05NT, DH05NY, DH05AVG, DH05AVQ.
-         Ngày 25/11/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp DH05CB, DH05GB, DH05LN, DH05NK, DH05QR, DH05CC, DH05CK, DH05NL, DH05TD, DH05DTH, DH05DTM.
-         Ngày 27/11/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp DH05BV, DH05NHA, DH05NHB, DH05MT, DH05QM, DH05SH,DH05CH.
-         Ngày 30/11/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp DH05KE, DH05KM, DH05PT, DH05BQ, DH05DD.
-         Ngày 02/12/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp DH05KT, DH05QT, DH05TM, DH05CN, DH04TY, DH04DY.
-         Ngày 04/12/2009: tổ chức phát bằng cho các lớp CD06CQ, DH05DC, DH05QL, DH05TB.
 Đề nghị BCN Khoa/Bộ môn cử từ 02 đến 03 cán bộ tham gia quản lý sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp theo lịch. Cán bộ được Khoa/Bộ môn phân công nhiệm vụ liên hệ cô Thanh Trúc (Phòng Đào Tạo) trước buổi lễ phát bằng 01 ngày để biết cách sắp xếp công tác tổ chức.
 Trân trọng thông báo.
 
 
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang : :4583
Nhập ngày : 16-11-2009
Điều chỉnh lần cuối :18-11-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba tám không năm

Xem trả lời của bạn !