Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 392
Toàn hệ thống: 2780
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2009

            Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2009;
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo tuyển sinh đại học chính quy – Hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1. Ngành đào tạo và hình thức đào tạo
Thí sinh đăng ký vào một trong các ngành sau:

1
Quản lý đất đai
2
Nuôi trồng thủy sản
3
Chế biến thủy sản
4
Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
5
Công nghệ sinh học
6
Cơ khí chế biến & bảo quản NSTP

Hình thức đào tạo: học tập trung tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
2. Điều kiện dự thi và chính sách ưu tiên
Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, đúng chuyên ngành, với các điều kiện sau:
            - Thí sinh tốt nghiệp loại từ khá trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
            - Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình, trung bình – khá: sau 1 năm trở lên tính từ ngày tốt nghiệp;
3. Hồ sơ dự thi
            Hồ sơ dự thi bao gồm:
1.      Phiếu đăng ký dự thi đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học;
2.      Sơ yếu lý lịch, nếu là công chức nhà nước phải có giấy giới thiệu của cơ quan đồng ý cho đi học;
3.      Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên;
4.      Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng (có chứng thực);
5.      02 phong bì (ghi địa chỉ, dán tem); 02 ảnh (3x4 cm).
4. Môn thi tuyển
            Tất cả các thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển bao gồm một môn chuyên môn và một môn cơ sở ứng với từng ngành học, cụ thể:
 

STT
Tên ngành ĐTLT
Môn thi tuyển
1
Quản lý đất đai
Trắc địa, Đăng ký thống kê
2
Nuôi trồng thủy sản
Sinh l‎ý cá và giáp xác, Quản lsy chất lượng nước, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, KT nuôi giáp xác
3
Chế biến thủy sản
Quá trình và công nghệ truyền nhiệt trong công nghệ chế biến TS, Máy và thiết bị lạnh, Công nghệ chế biến lạnh đông TS, Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản truyền thống
4
Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
Hóa thực phẩm, Công nghệ chế biến sản phẩm động vật
5
Công nghệ sinh học
Sinh học phân tử, Công nghệ di truyền
6
Cơ khí chế biến & bảo quản NSTP
Chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy

5.      Hình thức, thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: Theo hình thức đào tạo của đại học chính quy.
- Thời gian đào tạo: 2 năm
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy.
6. Lệ phí
            - Lệ phí đăng ký và lệ phí dự thi:                              250.000 đồng/hồ sơ/thí sinh
            - Lệ phí ôn thi:                                                           500.000 đồng/thí sinh.
7. Thời gian đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi tuyển (dự kiến)   
-         Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2009.
-     Thời gian ôn thi: từ ngày 07/12/2009 đến 25/12/2009.
-         Thời gian thi (dự kiến): 27 tháng 12 năm 2009
8. Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (Địa chỉ: khu 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).
Lưu ý: không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.      
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Số điện thoại 08-38963350;
Fax:                 08-3960713
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2009

            Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2009;
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo tuyển sinh đại học chính quy – Hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1. Ngành đào tạo và hình thức đào tạo
Thí sinh đăng ký vào một trong các ngành sau:

1
Quản lý đất đai
2
Nuôi trồng thủy sản
3
Chế biến thủy sản
4
Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
5
Công nghệ sinh học
6
Cơ khí chế biến & bảo quản NSTP

Hình thức đào tạo: học tập trung tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
2. Điều kiện dự thi và chính sách ưu tiên
Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, đúng chuyên ngành, với các điều kiện sau:
            - Thí sinh tốt nghiệp loại từ khá trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
            - Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình, trung bình – khá: sau 1 năm trở lên tính từ ngày tốt nghiệp;
3. Hồ sơ dự thi
            Hồ sơ dự thi bao gồm:
1.      Phiếu đăng ký dự thi đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học;
2.      Sơ yếu lý lịch, nếu là công chức nhà nước phải có giấy giới thiệu của cơ quan đồng ý cho đi học;
3.      Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên;
4.      Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng (có chứng thực);
5.      02 phong bì (ghi địa chỉ, dán tem); 02 ảnh (3x4 cm).
4. Môn thi tuyển
            Tất cả các thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển bao gồm một môn chuyên môn và một môn cơ sở ứng với từng ngành học, cụ thể:
 

STT
Tên ngành ĐTLT
Môn thi tuyển
1
Quản lý đất đai
Trắc địa, Đăng ký thống kê
2
Nuôi trồng thủy sản
Sinh l‎ý cá và giáp xác, Quản lsy chất lượng nước, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, KT nuôi giáp xác
3
Chế biến thủy sản
Quá trình và công nghệ truyền nhiệt trong công nghệ chế biến TS, Máy và thiết bị lạnh, Công nghệ chế biến lạnh đông TS, Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản truyền thống
4
Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
Hóa thực phẩm, Công nghệ chế biến sản phẩm động vật
5
Công nghệ sinh học
Sinh học phân tử, Công nghệ di truyền
6
Cơ khí chế biến & bảo quản NSTP
Chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy

5.      Hình thức, thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: Theo hình thức đào tạo của đại học chính quy.
Thời gian đào tạo: 2 năm
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy.
6. Lệ phí
            - Lệ phí đăng ký và lệ phí dự thi:                              250.000 đồng/hồ sơ/thí sinh
            - Lệ phí ôn thi:                                                           500.000 đồng/thí sinh.
7. Thời gian đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi tuyển (dự kiến)   
-         Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2009.
-     Thời gian ôn thi: từ ngày 07/12/2009 đến 25/12/2009.
-         Thời gian thi (dự kiến): 27 tháng 12 năm 2009
8. Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (Địa chỉ: khu 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).
Lưu ý: không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.      
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Số điện thoại 08-38963350;
Fax:                 08-3960713
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :4505
Nhập ngày : 30-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :19-11-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không một chín bốn

Xem trả lời của bạn !