Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1250
Toàn hệ thống: 10292
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2009
 

THÔNG BÁO
V/v: Chụp hình làm thẻ sinh viên cho khóa tuyển năm 2009 


Kính gởi : - Ban Chủ Nhiệm Khoa – Bộ Môn,
                 - Giáo viên chủ nhiệm lớp,
                 - Giáo Vụ Khoa – Bộ Môn,
                 - Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Đông Sài Gòn.
 

Phòng Đào tạo kính gửi đến Khoa, Bộ môn, Ngân Hàng ĐTPT Đông Sài Gòn lịch chụp hình làm thẻ sinh viên cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển năm 2009 xem lịch tại đây data/file/CACTHONGBAO/LICH%20CHUP%20HINH%20THE%20K_2009.pdf.
Đợt làm thẻ này, Nhà trường có kết hợp với Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Đông Sài Gòn để tích hợp cả chức năng ATM trên thẻ sinh viên, do đó yêu cầu sinh viên đi đầy đủ, đúng ngày, giờ như thông báo và mỗi sinh viên phải đem theo một bản phô tô giấy chứng minh nhân dân để nộp cho ngân hàng. Sinh viên nào không chụp hình theo lịch sẽ phải chụp đợt khác và có thông báo sau.
Đề nghị Giáo vụ khoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo cho sinh viên thuộc Khoa, Bộ môn được biết để thực hiện.
Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, rất mong nhận được sự ủng hộ của Khoa, giáo viên và sinh viên các lớp liên quan.

Trân trọng kính báo.


TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Trần Thanh Phong

Ghi chú:
Địa điểm chụp hình là Nhà Thi Đấu. Sinh viên phải làm thủ tục tại quầy Ngân hàng trước khi chụp hình và chụp theo máy 1, máy 2 như đã phân công.

 

Số lần xem trang : :4518
Nhập ngày : 22-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :22-10-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy năm hai hai

Xem trả lời của bạn !