Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1729
Toàn hệ thống: 16115
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                  Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Số:   /TB-ĐT                                           TP.HCM, Ngày 16 tháng 10 năm 2009


                                 THÔNG BÁO
                 (V/v:nhận bằng tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 1 năm 2009 hệ VLVH)


Phòng Đào tạo sẽ phát bằng cho 149 sinh viên hệ vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 674/QĐ-ĐT ký ngày 21/4/2009 xét bổ sung . Sinh viên sẽ nhận bằng tại Phòng Đào tạo từ ngày 21 đến 23 /10/2009 theo thứ tự trong danh sách được công nhận tốt nghiệp cho sinh viên như sau :
Ngày 21/10/2009: số thứ tự từ 36 đến 87
Ngày 22/10/2009: số thứ tự từ 88 đến 137
Ngày 23/10/2009: số thứ tự từ 138 đến 184

Buổi sáng từ 8h30 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 15h30, sinh viên xem số thứ tự nhận bằng tại Văn phòng Khoa/BM hoặc xem file danh sách tốt nghiệp đính kèm  data/file/QUYETDINH_TOTNGHIEP/QDTN-674-2009.pdf.
Lưu ý: - Khi nhận bằng, sinh viên phải đem theo phiếu thanh toán tài sản và giấy tờ cá nhân( bổ sung 2 ảnh - chụp  áo dài/ veston) , sinh viên không được ký hộ, nhận hộ dùm cho người khác.
         - Các sinh viên khoá 1999, 2000, 2001 hiện chưa được xét duyệt, Phòng Đào Tạo sẽ thông báo thời gian nhận bằng sau.

Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp bổ sung số 674/QĐ-ĐT đến nhận bằng theo đúng thời hạn.
Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


Nơi nhận:
- Các Khoa/BM
- Lưu đào tạo
 

Số lần xem trang : :4480
Nhập ngày : 19-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :20-10-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu bảy một bảy

Xem trả lời của bạn !