Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10893
Toàn hệ thống: 81851
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

              THÔNG BÁO        

                                   
    Kính gửi :- Các Khoa, Bộ môn 
                      - Các sinh viên đăng ký học lại Học Kỳ 3 năm học 2008-2009
 
            Căn cứ vào thông báo về việc tổ chức các lớp học lại học kỳ 3 năm học 2008 – 2009 ngày 06 tháng 5 năm 2009, và thời khóa biểu học lại đã ban hành ngày 05 tháng 5 năm 2009.
 
             Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học lại học kỳ 3 năm học 2008 – 2009 từ ngày 20/7 đến 27/7/2009 các môn đại cương thuộc khoa Khoa học và các môn trực thuộc Bộ môn Mác Lê
(Xem lịch thi học lại HK 3 năm 2008 – 2009 tại  đây data/file/HocKy083/Lichthi_HK308_Lan1.xls) . Nếu các môn học đại cương có trùng lịch thi, SV liên hệ với phòng Đào tạo để được thi sau. Các môn không có trong lịch thi, sinh viên liên hệ với khoa chuyên ngành.
 
Lịch thi lại (lần 2) các lớp học lại học kỳ 2 năm 2008 – 2009 trong ngày 17/7/2009 và 18/7/09, xem lịch thi tại website phòng Đào tạodata/file/HocKy083/Lichthi_HK208_Lan2.xls .
 
Các Khoa, Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch thi lần 2 học kỳ II và lịch thi lần 1 các lớp học lại học kỳ III năm học 2008 – 2009 cho các lớp mình đang quản lý. Tất cả các môn thi phải kết thúc trước ngày 10/8/2009.
           
Chú ý : Khi đi thi SV mang theo thẻ sinh viên, biên lai đóng tiền HP học kỳ 3 : 2008 - 2009
 
Đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo cho các sinh viên xem lịch thi và dự thi đúng theo lịch thi đã thông báo.
           
           
                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO
 
     
 
 
 
 
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Website
- Lưu VP, ĐT

 

Số lần xem trang : :4381
Nhập ngày : 13-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm chín hai chín

Xem trả lời của bạn !