Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3809
Toàn hệ thống: 29927
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          PHÒNG ĐÀO TẠO                                  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
              ------------                                       ----------------------

V/v : Mở lớp học lại học kỳ hè                          Ngày 06 tháng 5 năm 2009

 THÔNG BÁO

Kính gửi : - Các Khoa, bộ môn các sinh viên có đăng ký học lại học kỳ hè

                  - Sinh viên có đăng ký học lại học kỳ hè .

Theo thông báo của Phòng Đào tạo về việc đăng ký học lại học kỳ hè (học kỳ 3) năm học 2008 – 2009 đã kết thúc ngày 25/4/2009. Danh sách các môn học có mở lớp đã đưa lên mạng.

Để tổ chức lớp học lại đạt kết quả tốt đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo cho các sinh viên có đăng ký học lại học kỳ hè tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu. Đề nghị giáo viên giảng dạy môn học điểm danh, những sinh viên không theo học, hay nghỉ quá 30 %  quy định sẽ bị cấm thi. Các giáo viên sau khi kết thúc môn học có trách nhiệm gửi bảng điểm danh và danh sách sinh viên bị cấm thi để phòng đào tạo ra quyết định cấm thi.

Thời gian học từ ngày 18/5/09 đến 27/6/2009.
Thời gian thi kết thúc học kỳ 3 từ 13/7/2009 đến 25/7/2009.

Chú ý : SV xem thời khóa biểu của lớp học lại học kỳ hè đã đưa lên mạng tại đây data/file/HocKy083/Lich_Hoclai_HK083.pdf

               SV xem danh sách chia lớp tại đây data/file/HocKy083/Lich_Hoclai_HK083_Unicode(1).xls.

Kính mong các Khoa, Bộ môn và sinh viên lưu ý.

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG ĐÀO TẠO

 


 

Số lần xem trang : :4512
Nhập ngày : 06-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :22-05-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bảy ba bảy

Xem trả lời của bạn !