Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 4441
Toàn hệ thống: 28088
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Sinh viên đã đăng ký các môn học có trong danh sách (xem danh sách) phải đóng học phí đúng thời gian theo quy định của trường.

 

Danh sách các môn học mở trong học kỳ 3-0809:

Mã môn học Tên môn học Tín chỉ
900101 Chủ nghĩa khoa học xã hội 4
900102 Kinh tế chính trị 5
900103 Lịch sử HTKT 4
900104 Lịch sử Đảng CSVN 4
900106 Triết học Mác-Lênin 5
900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
900108 Lịch sử các HTKT-M 3
900109 Triết học Mác Lê Nin 6
900111 Kinh tế chính trị 1 4
900112 Kinh tế chính trị 2 4
902103 Bài tập Toán A 1
902108 Toán cao cấp A1 4
902109 Toán cao cấp A2 5
902110 Toán cao cấp A3 5
902111 Toán cao cấp A4 3
902112 Toán cao cấp B1 3
902113 Toán cao cấp B2 3
902114 Toán cao cấp C1 5
902115 Toán cao cấp C2 3
902117 Xác suất thống kê A 4
902124 Toán cao cấp B1 2
902201 Thí nghiệm Lý 1
902202 Vật Lý đại cương B1 4
902203 Vật lý đại cương A1 4
902204 Vật lý đại cương A2 3
902205 Vật lý đại cương A3 3
902206 Vật lý đại cương B2 3
902208 Vật lý QLĐĐ 3
902302 Hóa đại cương B1 4
902303 Hóa đại cương B2 4
902304 Thí nghiệm Hóa 1 1
902305 Thí nghiệm Hóa HC 1
902306 Hóa phân tích 3
902307 Hoá học QLĐĐ 3
902308 Hoá đại cương A2 3
902317 Hoá phân tích 2
902318 TN hóa Phân tích 1
902319 Hoá học cơ bản 3
902401 Môi trường và con người 3
902402 Sinh học đại cương A1 3
902404 Thí nghiệm sinh thực 1
902405 Thí nghiệm sinh động 1
902406 Thí nghiệm sinh 1 1
902413 Sinh học động vật 2
902414 Sinh học thực vật 2
902505 Giáo dục thể chất 4 2
902506 Giáo dục thể chất - 1K 3
902507 Giáo dục thể chất - 2K 2
902603 Dân số học 2
902621 Xã hội học 3
902622 Pháp luật đại cương 3
903102 Sinh hóa 5
903103 Sinh lý gia súc 6
903208 PPTN thú y 3
903209 Truyền tinh truyền phôi 2
903210 Thống kê sinh học 2
903211 Di truyền ứng dụng 2
903302 Cơ thể học so sánh 2
903303 Kiểm nghiệm thú sản 4
903307 Ngoại khoa thú y 5
903308 MT và sức khỏe vật nuôi 3
903402 Bệnh nội khoa 5
903403 Chẩn đoán 5
903503 Dịch tễ 2
903504 Giải phẩu bệnh 4
903505 Bệnh Ký sinh trùng 4
903507 Miễn dịch 4
903508 Mô phôi 3
903510 Siêu vi trùng thú y 2
903512 Vi trùng và nấm 3
903516 Vi sinh đại cương 4
903518 Bệnh TN chung & gia cầm 3
903519 Bệnh truyền nhiễm heo 2
903521 Bệnh TN chó mèo 1
903603 Dinh dưỡng động vật 4
903610 Phát triển nông thôn NH 2
903708 Chăn nuôi heo đại cương 2
903710 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2
904101 Sinh hóa đại cương 3
904102 Sinh trưởng thực vật M 2
904103 Sinh lý thực vật cơ bản 3
904104 Sinh trưởng thực vật 3
904107 Sinh hóa đại cương 4
904202 Di truyền đại cương 4
904204 Di truyền đại cương M 3
904301 Độ phì và phân bón 5
904305 Độ phì đất & phân bón M 4
904601 Anh văn chuyên Ngành 4
904702 Bệnh cơ bản M 3
904703 Bệnh chuyên khoa 3
904704 Bệnh đại cương 3
904706 Côn trùng chuyên khoa 3
904707 Côn trùng cơ bản 3
904710 Bệnh cây chuyên khoa 2
904711 Côn trùng chuyên khoa M 2
904715 Bệnh cây đại cương 5
904716 Côn trùng đại cương 5
905601 Sức bền vật liệu 4
905607 Nguyên lý & chi tiết máy 5
906123 Sinh hóa đại cương 5
906218 Vi sinh UD trong TS 2
906222 PP thống kê trong nuôi TS 3
906805 Bệnh cá 1 4
906901 Seminar 1
907103 Chi tiết máy II 1
907106 Công nghệ kim loại 3
907110 Hình học họa hình 3
907117 Sức bền vật liệu I 3
907118 Sức bền vật liệu II 2
907133 Nguyên lý máy M 4
908104 Kinh tế nông lâm ĐC 3
908109 Kinh tế vi mô 1 4
908110 Kinh tế vĩ mô 1 4
908118 Thống kê Kinh tế QL 2
908135 Luật tài chính -kế toán 4
908224 Thống kê doanh nghiệpQ 2
908231 Nguyên lý thống kê kinh tế 4
908337 Thuế 3
908346 Kế toán tài chính 1-KE 5
908348 Kế toán tài chính 2-KE 4
908349 Ngoại ngữ chuyên ngành E 4
908361 Kế toán thương mại 3
908363 Tài chính tiền tệ 4
908423 Luật thương mại 3
908902 Thực tập tốt nghiệp 10
908904 Tiểu luận tốt nghiệp 6
908906 Thi môn chuyên môn 2
909142 Ngoại ngữ chuyên ngành QL 2
909203 Trắc địa ảnh viễn thám 4
909304 Hệ thống thông tin địa lý 4
909401 Pháp luật đất đai 3
909510 Đánh giá tác động môi trường 3
909705 Đánh giá đất đai 3
910104 Vi sinh đại cương A 3
913606 Ngoại ngữ 3 3
913609 Anh văn 1-K 5
913610 Anh văn 2K 5
914101 Nhập môn tin học A 5
914206 Lập trình mạng 1 4
914211 Điện tử căn bản 3
914212 Toán rời rạc 5
914216 Cấu trúc máy tính 3
914245 Cấu trúc máy tính 4
914246 Lập trình mạng 1 5
914258 Toán rời rạc 2 4
914260 Chuyên đề WEB 5
914262 Thi TN môn chuyên ngành 5
914301 Lập trình A1 5
914302 Lập trình A2 5
914303 Lập trình B 6
914341 Lập trình A1 5
914342 Lập trình A2 5
914343 Lập trình B 5
914358 Toán rời rạc 1 3
914362 Chuyên đề Java 5
914363 Thi TN môn cơ sở 5
914901 Luận văn tốt nghiệp CĐ 9
914902 Luận văn tốt nghiệp DT 10

 

Số lần xem trang : :4931
Nhập ngày : 29-04-2009
Điều chỉnh lần cuối :29-04-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bảy ba bảy

Xem trả lời của bạn !