Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3815
Toàn hệ thống: 29947
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

                                             HỌC PHẦN II
                          Phần kiến thức cơ bản:   KINH TẾ CHÍNH TRỊ
                      Phần vận dụng :               LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN
 
A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1/ Sản xuất hàng hoá và các qui luật kinh tế của sản xuất hàng hoá
-         Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
-         Hai thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ đối với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
-         Đơn vị để tính lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến nó
-         Nội dung của qui luật lưu thông tiền tệ và qui luật giá trị
2/ Sản xuất giá trị thặng dư - qui luật kinh tế tuyệt đối của CNTB
-         So sánh sự vận động của tiền trong lưu thông hành hoá giản đơn với tiền trong nền sản xuất TBCN
-         Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản
-         Hiểu được thuộc tính đặc biệt của hành hoá sức lao động - đây là chìa khoá giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản
-         Phân biệt các loại TB bất biến, TB khả biến, TB cố định, TB lưu động
-         Qui luật m là qui luật tuyệt đối của CNTB
3/ Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
-         Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất TBCN và chi phí lao động thực tế xã hội, giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư, giữa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư
-         Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản suất
-         Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng
4/ CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước
-         Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền
-         Các đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền, bản chất
-         Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước, bản chất
-         Những hình thức chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước
5/ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam
-         Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
-         Đặc điểm cơ bản của cách mạng khoa học- cong nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức
-         Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam
 
6/ Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
-         Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
-         Các đặc điểm kinh tế thị trường trong TK quá độ ở Việt Nam
-         Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
7/ Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam
-         Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng kinh tế đối ngoại
-         Các hình thức kinh tế đối ngoại chủ yếu
-         Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
 
            B/ PHẦN VẬN DỤNG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM :  
             1/   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976)
-         Hoàn cảnh, nội dung đường lối xây dựng kinh tếxã hội chủ nghĩa
-         Những thành tựu đạt được
-         Những tồn tại 
             2/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)
-         Hoàn cảnh lịch sử
-         Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới
-         Ý nghĩa lịch sử của Đại hội 
            3/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991)
-         Hoàn cảnh lịch sử ra đời «Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ »
-          Những đặc trưng cơ bản của mô hình XHCN ở Việt Nam
-         Những phương hướng cơ bản để đạt mục tiêu dân gìau, nước mạnh theo con đường XHCN
5/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996)
-         Đánh giá những thành tựu và khuyết điểm của 10 năm đổi mới (1986-1996) như thế nào.
-         Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm là gì?.
6/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ( 4/2001)
-         Hoàn cảnh lịch sử
-         Những thành tựu và những bài học kinh nghiệm chủ yếu qua 15 năm đổi mới.
7/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ( 4/2006)
-         Những bài học sau 20 năm đổi mới
-         Những mục tiêu phương hướng phát triển đất nước 5 năm năm ( 2006-2010)

Số lần xem trang : :5180
Nhập ngày : 12-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :12-03-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba không bốn chín

Xem trả lời của bạn !