Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1216
Toàn hệ thống: 10115
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

  Để hoàn tất chương trình đào tạo theo đúng kế hoạch cho sinh viên đại học khóa 2005 và sinh hệ cao đẳng khóa 2006, đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học_Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo kế hoạch như sau:

 

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký thi tốt nghiệp các môn
Khoa học Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh)
 
            Để hoàn tất chương trình đào tạo theo đúng kế hoạch cho sinh viên đại học khóa 2005 và sinh hệ cao đẳng khóa 2006, đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học_Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo kế hoạch như sau:
1.      Đăng ký học phần:
-         Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 học phần như sau:
 
Mã số học phần     Tên học phần                                  Gồm các môn
900113                 Chính trị tổng hợp 1              Triết học Mác-Lênin+ Chủ nghĩa XHKH
900114                 Chính trị tổng hợp 2              Kinh tế chính trị + Lịch sử Đảng CSVN
900115                 Chính trị tổng hợp 3              Tư Tưởng Hồ Chí Minh+Lịch sử Đảng CSVN
 
-         Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 13/03/2009
-         Cách thức đăng ký: đăng ký online. Sinh viên mở hộp thư điện tử (email, sử dụng tên miền @st.hcmuaf.edu.vn ) đã được nhà trường cấp để đọc hướng dẫn trong email và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.
Lưu ý: Sinh viên không đăng ký theo đúng thời gian và cách thức quy định sẽ không được phép dự thi.
2.      Thời gian ôn tập (dự kiến): (10 tiết) từ 30 tháng 03 đến 12 tháng 04 năm 2009
 
3.      Thời gian thi (dự kiến): 19/04/2009 (danh sách thi, lịch thi và phòng thi cụ thể sẽ được công bố trước kỳ thi 7 ngày trên trang Web của phòng Đào tạo)
 
Trân trọng thông báo.                                                                                               
TL. HIỆU TRƯỞNG,
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang : :4565
Nhập ngày : 24-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :24-02-2009

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín hai sáu bốn

Xem trả lời của bạn !