Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Để chuẩn bị cho việc in Chứng chỉ Giáo dục thể chất (GDTC) hệ Đại học khoá 2010 đến khóa 2015 và Cao đẳng khóa 2011 đến khóa 2013 được hoàn tất và chính xác, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng các Khoa/Bộ môn trực thuộc những yêu cầu sau:

  • Sinh viên vào xem danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ (Tại đây), kiểm tra đối chiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và phản hồi lại Phòng Đào tạo.
  • Sinh viên nộp hình và lệ phí cho ban cán sự lớp, mỗi sinh viên nộp 01 tấm ảnh 3 x 4 (sau mỗi tấm hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên).
  • Ban cán sự lớp thu hình, lệ phí và lập danh sách sinh viên lớp mình theo thứ tự mã số sinh viên như bản mẫu (file đính kèm). Mọi chi tiết ghi trong mẫu phải chính xác, tránh trường hợp in Chứng chỉ GDTC xong mới khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  • Lệ phí làm Chứng chỉ GDTC: 20.000đ/1sinh viên.
  • Hạn nộp: Từ ngày 22/05/2017 đến hết ngày 15/06/2017.
  • Địa điểm: Ban cán sự lớp nộp tại Phòng Đào tạo - G03- Nhà Điều hành (gặp Cô Minh Trúc)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách đạt chứng chỉ GDTC nhưng không cùng đợt xét với tập thể lớp có thể nộp đơn lẻ từng cá nhân.  

 

Số lần xem trang : :5104
Nhập ngày : 09-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :12-06-2017

Bản tin của Phòng Đào Tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ONLINE GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2018 (31-12-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019(12-12-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ II năm học 2018-2019(14-09-2018)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2018)(22-08-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019(31-07-2018)

Thông báo thời gian học, địa điểm và biên chế lớp GDQP khóa 2017(16-07-2018)

Thông báo học Giáo dục Quốc phòng Khóa 2017(02-07-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm sáu tám chín

Xem trả lời của bạn !