Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3798
Toàn hệ thống: 29905
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
            Số: …. …../TB-ĐHNL                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng 06  năm 2008
                                              THÔNG BÁO
       V/v thay đổi ngày thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2008
 
       Nay dời ngày thi tuyển sinh  hệ liên thông theo thông báo tuyển sinh số 594/TB-ĐHNL ngày 28 tháng 04 năm 2008, thời gian chính thức như sau:
 
-         Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: đến hết ngày 12/10/2008.
-     Thời gian ôn thi: từ ngày 02/10/2008đến 20/10/2008.
-         Thời gian thi: 26 tháng 10 năm 2008
 
Trân trọng thông báo
 
Hiệu trưởng
   (đã ký)

Số lần xem trang : :4777
Nhập ngày : 03-06-2008
Điều chỉnh lần cuối :09-06-2008

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn năm tám năm

Xem trả lời của bạn !