Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3675
Toàn hệ thống: 29549
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 KẾ HOẠCH KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Theo quyết định tốt nghiệp: Số 2002/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 20/07/2016      

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày

Chăn nuôi

thú y

801/2016 – 848/2016: 48 SV các lớp DH08,09,10,11,12

07h30 – 08h30

22/08/2016

47/2016 – 62/2016: 16 SV các lớp TC08,09

09h00 – 09h15

Kinh tế

859/2016 – 876/2016: 18 SV các lớp DH10,11

08h30 – 09h30

877/2016 – 930/2016: 54 SV các lớp DH12KE,KEGL,KM,KN

931/2016 – 972/2016: 42 SV các lớp DH12KT,QT,TC,TM

09h30 – 10h15

973/2016 – 977/2016: 05 SV các lớp DH13QT, LT12,LT14

63/2016 – 91/2016: 29 SV các lớp TC06QTDN,TC11QTTD

09h15 – 09h45

78/2016 – 93/2016: 16 SV các lớp CD10,12,13

09h45 – 10h00

Lâm nghiệp

978/2016 – 1001/2016: 24  SV các lớp DH11NK,QR; DH12CB,GN,LN,NK,QR

10h15 – 10h30

Nông học

1088/2016 – 1101/2016: 14 SV các lớp DH10NH, DH11BV,NH,NHGL

10h30 – 11h00

1102/2016 – 1123/2016: 22 SV các lớp DH12BVA,BVB

1124/2016 – 1165/2016: 42 SV các lớp DH12NHA,NHB,NHC

11h00 – 11h30

92/2016 – 110/2016: 19 SV các lớp TC07NH, TC10NHDL

10h15 – 10h30

Ngoại ngữ -

Sư phạm

1166/2016 – 1187/2016, 1216/2016: 23 SV các lớp DH10AV,SP; DH11AV; DH11SK; DH12SP

111/2016: 01 SV lớp TC05AV

11h30 – 12h00

Thuỷ sản

1267/2016 – 1278/2016: 12 SV lớp DH11CT, KS, NT ,NY; DH12CT, NT, NY

132/2016 – 141/2016: 10 SV các lớp CD10CS,11CS,12CS

10h00 – 10h15

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 25/08/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

 

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 23/08/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100

          

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày

Cơ khí

 công nghệ

788/2016 – 800/2016: 13 SV các lớp DH08,10,11

07h30 – 08h00

24/08/2016

73/2016 – 77/2016: 05 SV các lớp CD10,11,12

08h30 – 08h45

Công nghệ hoá học

849/2016 – 858/2016: 10 SV các lớp DH09,10,11,12

08h00 – 08h15

Môi trường và tài nguyên

1002/2016 – 1035/2016: 34  SV các lớp DH10,11.

08h15 – 08h45

1036/2016 – 1087/2016: 52  SV các lớp DH12DL,12QM,12TK

08h45 – 09h30

Quản lý đất đai và BĐS

1188/2016 – 1204/2016: 17 SV các lớp DH09,10,11,12

09h30 – 09h45

112/2016: 01 SV lớp LT14QLBD

08h30 – 08h45

94/2016 – 129/2016: 05 SV các lớp CD10,11,12

Công nghệ sinh học

1205/2016 – 1215/2016: 11 SV các lớp DH11SH, 12SM, 12SH

09h45 – 10h00

Công nghệ thực phẩm

1217/2016 – 1224/2016: 09 SV các lớp DH11BQ,DD,TP

1225/2016 – 1266/2016: 42 SV các lớp DH12BQ, DD, VT, LT12BQ

10h00 – 10h30

Công nghệ thông tin

130/2016 – 131/2016: 02 SV các lớp CD11TH

08h30 – 08h45

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 25/08/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

 

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 25/08/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100

 

Số lần xem trang : :7186
Nhập ngày : 15-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :16-08-2016

Các thông tin tốt nghiệp

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06 năm 2018)(19-06-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 (Cập nhật 17h30 ngày 21.06.2018)(13-06-2018)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng, cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(20-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(16-04-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 (tháng 03 năm 2018)(16-03-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 3 năm 2018 (Cập nhật ngày 06.04.2018)(13-03-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 còn nợ tài sản (12-01-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12 năm 2017)(13-12-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 (cập nhật ngày 03.01.2018)(08-12-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 9/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(13-11-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9 năm 2017(16-10-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017 (cập nhật lần cuối cùng ngày 30.09.2017)(15-09-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 06/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(11-08-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(19-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017(10-07-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06 năm 2017)(13-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017 (cập nhật ngày 30.06.2017)(02-06-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(28-04-2017)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín bảy năm bảy

Xem trả lời của bạn !