Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 01/2016

Số lần xem trang : :1742
Nhập ngày : 31-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1, kỳ thi ngày 16/04/2017(02-06-2017)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 24-25/12/2016(20-04-2017)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 29-30/10/2016(29-12-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, kỳ thi ngày 13/11/2016(29-12-2016)

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tin học năm 2017(28-12-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày thi 31.7.2016(27-09-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 6 năm 2016 tại Trường và đợt thi tháng 8 năm 2016 tại các Phân hiệu(13-09-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, kỳ thi ngày 29/5 và 12/6/2016(26-07-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 5 năm 2016(11-07-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 4/2016(13-06-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học, đợt thi tháng 3 năm 2016(05-05-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 đợt thi ngày 13/3/2016(01-04-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra đợt thi tháng 12/2015(28-03-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi ngày 28-29/11/2015(05-01-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 12/2015.(28-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học không chuyên kỳ thi tháng 9/2015(11-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi thang 11 năm 2015(11-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta tin học không chuyên, kỳ thi tháng 8/2015(25-09-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi tháng 6 và tháng 7 năm 2015(10-09-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên(04-05-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015(27-03-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (B1) kỳ thi ngày 26/10/2014(03-12-2014)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 14/12/2014(27-11-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học kỳ thi ngày 27-28/09/2014(26-11-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 31/08/2014(23-09-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 11/05/2014(04-06-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 26 tháng 03 năm 2014(26-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 09/03/2014(21-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 21 tháng 03 năm 2014(21-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 19 tháng 03 năm 2014(20-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 07 tháng 03 năm 2014(12-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 21 tháng 02 năm 2014(03-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 22/12/2013(24-02-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 15/11/2013(27-11-2013)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra B1(09-10-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi đợt Tháng 8/2013(18-09-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 18/08/2013(18-09-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 02/06/2013(26-07-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi ngày 31/03/2013 và ngày 05/05/2013(31-05-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 03-03-2013 (Bổ sung) (08-05-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 23-03-2013(02-04-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 03-03-2013(22-03-2013)

Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 đợt tháng 3-2013 (19-02-2013)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 và kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 23/12/12(21-01-2013)

Thông báo danh sách thi và phòng thi kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh 23/12/2012(11-12-2012)

Danh sách được công nhận đạt kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 28/10/12 tại ĐHNL và ngày 4/11/12 tại PH Gia Lai(01-12-2012)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Điều hành - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 028-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba ba năm một