Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 4457
Toàn hệ thống: 28220
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

KẾ HOẠCH KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Theo quyết định tốt nghiệp:    Số 4143/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 31/12/2015

Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ /Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng

Cơ khí công nghệ

3118/2015 – 3136/2015: 19 SV các lớp DH08,09,10,11

07h00 – 07h30

09/03/2016

265/2015 – 269/2015: 05 SV các lớp CD11,12CI

08h00 – 08h15

Chăn nuôi Thú y

286/2015 – 329/2015: 44 SV các lớp TC06TYCT (01); TC07TY(03); TC08CNNX(10); TC08TY(20); TC09TY (10)

08h00 – 08h45

3137/2015 – 3165/2015: 29 SV các lớp DH08,09,10,11,12

07h30 – 08h00

Công nghệ hóa học

3166/2015 – 3170/2015: 05 SV các lớp DH10,11HH

Kinh tế

270/2015 – 284/2015: 15 SV các lớp CD10,11,12CA

08h15 – 08h30

330/2015 – 335/2015: 06 SV các lớp TC06,09,10

08h45 – 09h00

3171/2015 – 3201/2015: 31 SV các lớp DH09,10,11

08h00 – 08h15

3202/2015 – 3236/2015: 35 SV các lớp DH12KE (11), 12KN(02), 12KT(10), 12QT(08), 12TC(03), 12TM(01)

08h15 – 08h45

3237/2015 – 3241/2015: 05SV các lớp LT12KEA, QT

Lâm nghiệp

3242/2015 – 3252/2015: 11 SV các lớp DH09,10,11

08h45 – 08h50

Môi trường và TN

3253/2015 – 3263/2015: 11 SV các lớp DH09,10

08h50 – 09h30

3264/2015 – 3290/2015: 27 SV các lớp DH11CH(03), 11DL(12), 11DLNT (03), 11MT (09)

3291/2015 – 3319/2015: 29 SV các lớp DH11QM(13), 11QMGL(15), 11TK (01).

Nông học

3320/2015 – 3345/2015: 26 SV các lớp DH10,11

09h30 – 09h45

336/2015 – 337/2015: 02 SV các lớp TC06,10

08h45 – 09h00

Ngoại ngữ- SP

3346/2015 – 3347/2015: 02 SV các lớp DH10AV

09h45 – 10h15

3399/2015 – 3402/2015: 42 SV các lớp DH10,11SK

338/2015 – 351/2015: 14 SV các lớp TC07AV, 08AV, 08AVDN

09h00 – 09h15

Quản lý ĐĐ&BĐS

3348/2015 – 3391/2015: 45 SV các lớpDH09,10,11;LT11,12,13

10h15 – 10h45

285/2015 – 310/2015: 26 SV các lớp CD09,10,11,12CQ

08h30 – 08h45

352/2015: 01 SV  lớp TC10DCCM

09h00 – 09h15

Công nghệ sinh học

3392/2015 – 3398/2015: 07 SV các lớp DH10,11, LT13

10h45 – 11h00

Công nghệ

thông tin

3403/2015 – 3407/2015: 05 SV các lớp DH10DT, LT12DTNT

311/2015 – 316/2015: 06 SV các lớp CD09,11,12TH

08h45 – 09h00

Công nghệ thực phẩm

3408/2015 – 3421/2015: 14 SV các lớp DH08,10,11,12

11h00 – 11h15

Thủy sản

3422/2015 – 3432/2015: 11 SV các lớp DH09,10,11

317/2015 – 324/2015: 08 SV các lớp CD11,12CS

08h45 – 09h00

 Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như  đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 10/03/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

 

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng theo kế hoạch trên, thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 10/03/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100.

Số lần xem trang : :4348
Nhập ngày : 01-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :01-03-2016

Các thông tin tốt nghiệp

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06 năm 2018)(19-06-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 (Cập nhật ngày 11.06.2018)(13-06-2018)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng, cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(20-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(16-04-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 (tháng 03 năm 2018)(16-03-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 3 năm 2018 (Cập nhật ngày 06.04.2018)(13-03-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 còn nợ tài sản (12-01-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12 năm 2017)(13-12-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 (cập nhật ngày 03.01.2018)(08-12-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 9/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(13-11-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9 năm 2017(16-10-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017 (cập nhật lần cuối cùng ngày 30.09.2017)(15-09-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 06/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(11-08-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(19-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017(10-07-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06 năm 2017)(13-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017 (cập nhật ngày 30.06.2017)(02-06-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(28-04-2017)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba bảy tám

Xem trả lời của bạn !