Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3747
Toàn hệ thống: 29752
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

                                                   THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ II  năm học 2013-2014

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ II năm học 2013 - 2014 như sau:

 

I.  Đối tượng, điều kiện đăng ký và học cùng lúc 2 chương trình

1.1 Đối tượng:

Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

1.2 Điều kiện chung đăng ký và học cùng lúc 2 chương trình

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

 

     1.3 Riêng đối với sinh viên đăng ký học ngành 2 là ngành Ngôn ngữ Anh ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2 mục I của thông báo này, trước khi đăng ký học ngành 2 sinh viên phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 do Trung Tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng tổ chức, đạt tối thiểu từ 50 điểm trở lên. Sau khi có kết quả thi chuẩn đầu ra B1, sinh viên liên hệ giáo vụ Khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch học tập của ngành 2 và nộp hồ sơ về P. Đào tạo.

 

III. Thời gian và thủ tục đăng ký:

     3.1 Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/12/2013 tại P. Đào tạo

     3.2 Thủ tục bao gồm:

     - Đơn đăng ký học chương trình thứ 2 (theo mẫu).

     - Bảng kế hoạch học tập chung của 2 chương trình (theo mẫu).

     - Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ 1.

Số lần xem trang : :4657
Nhập ngày : 11-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2013

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai tám không năm

Xem trả lời của bạn !