Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10849
Toàn hệ thống: 81660
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

                                                    Thông báo

V/v: Xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy

 

-         Căn cứ thời hạn khóa sổ học phí HK1/2013-2014 (theo thông báo số 2264/ĐHNL-TB-PKHTC của Hiệu trưởng ký ngày 26/09/2013);

-         Căn cứ thời gian gia hạn đóng học phí HK1/2013-2014 (theo thông báo số 2568/ĐHNL-TB-PKHTC ngày 28/10/2013);

-         Căn cứ dữ liệu học phí tại tài khoản Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) Chi nhánh Đông Sài gòn;

-         Căn cứ danh sách sinh viên nợ học phí HK1/2013-2014 tính đến ngày 30/11/2013 tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

 

Nay nhà trường thông báo đến các Phòng ban/Khoa/BM liên quan v/v: “Xử lý sinh viên còn nợ học phí” như sau:

-         Thời gian gia hạn học phí: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 11/12/2013.

-         Ngày 06/12/2013 : Sinh viên vào email sinh viên để xem danh sách nợ học phí tính đến 16h ngày 30/11/2013.

-         Từ ngày 06/12/2013 đến 11/12/2013: Sinh viên đối chiếu nợ học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính P.11B- khu Thiên Lý.

-         Ngày 13/12/2013: Phòng Kế hoạch Tài chính chính thức gửi danh sách sinh viên nợ học phí sau khi đối chiếu học phí với sinh viên (tính đến ngày 11/12/2013). Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết cho sinh viên nợ học phí đăng ký môn học mới.

Đề nghị toàn thể sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí HK 1/2013-2014 nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí đúng thời hạn trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập của cá nhân và kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

Ban giám hiệu đề nghị Phòng KHTC, Phòng Đào tạo, Phòng công tác sinh viên, TT Khảo thí & Đảo bảo chất lượng, BCN các Khoa/Bộ môn trực thuộc phối hợp thực hiện đúng thông báo này. Sau thời hạn trên mọi vấn đề thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Ghi chú: Sinh viên vào email sinh viên để xem danh sách nợ học phí tính đến ngày 30/11/2013.

            Danh sách sinh viên nợ học phí

Số lần xem trang : :5837
Nhập ngày : 06-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2013

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một sáu tám chín

Xem trả lời của bạn !