Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1199
Toàn hệ thống: 10033
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 LỊCH  NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP  

I. Quyết định tốt nghiệp Số 1596/QĐ-ĐHNL-ĐT Ký ngày 15/07/2013 

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

78/2013 – 96/2013

(19 sinh viên các lớp CD08CQ, CD09CQ, CD08TH, CD09CS)

07h30 đến 08h00

22/08/2013

962/2013 - 987/2013

(26 sinh viên các lớp LT10QL, LT10SH )

08h00 đến 08h45

964/2013 – 947/2013; 950/2013 - 951/2013

(04 sinh viên các lớp: DH06TY, DH07TY, DH07DTH)

1025/2013 – 1059/2013

(35 sinh viên các lớp DH08OT, DH08TD, DH08CN, DH08DY)

08h45 đến 09h15

1060/2013 – 1074/2013; 1076/2013-1077/2013; 1079/2013 – 1082/2013; 1084/2013- 1096/2013

(26 sinh viên các lớp DH08TA, DH08TY, DH08HH)

09h15 đến 09h45

1102/2013 – 1115/2013

(14 sinh viên các lớp: DH08CB, DH08GB, DH08LN, DH08NK, DH08QR)

09h45 đến 10h00

1128/2013 – 1155/2013

(28 sinh viên các lớp: DH08AVQ, DH08DC, DH08QL, DH08TB, DH08SK, DH09SK, DH09SP)

10h00 đến 10h30

1165/2013 – 1213/2013

(28 sinh viên các lớp: DH08CT, DH08NT, DH08NY, DH09CT, DH09NT, DH09NY)

10h30 đến 11h00

172/2013 – 177/2013

(06 sinh viên các lớp: TC03TYBD, TC04TYTG, TC05TY, TC05TYDT, TC06TY)

11h00 đến 11h30

422/2013 – 443/2013

(22 sinh viên các lớp: TC04AVB, TC05AVA, TC05AVB, TC05AVTP, TC06AV, TC06AVDB, TC07AV, TC05DTDN)

 

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

952/2013 – 961/2013

(10 sinh viên lớp DH08BQGL)

14h00 đến 14h15

22/08/2013

988/2013 – 1024/2013, 1214/2013

(38 sinh viên các lớp LT10BQ)

14h15 đến 15h00

1156/2013 – 1164/2013

(08 sinh viên các lớp: DH08BQ, DH08DD, DH08TP, DH09DD)

15h00 đến 15h15

II. Quyết định tốt nghiệp Số 1801/QĐ-ĐHNL-ĐT Ký ngày 06/08/2013

THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ

GIỜ

NGÀY

445/2013 – 471/2013

(27 sinh viên lớp TC07TY)

14h00 đến 14h30

22/08/2013

Lưu ý:

      - Sinh viên xem quyết định và danh sách tốt nghiệp tại đây ; Hệ liên thông xem tại đây

     - Sinh viên đến phòng Đào Tạo ký sổ và nhận văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tuyệt đối không nhờ người khác nhận thay.

 - Sinh viên đến nhận văn bằng mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản, chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng và một tấm ảnh 3x4 (nam mặc áo vét đeo cà ra vát, nữ mặc áo dài).

-  Sinh viên không đến nhận văn bằng theo lịch trên thì đến Phòng Đào Tạo nhận vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 8h đến 10h (trừ ngày lễ, tết ,ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

 

Số lần xem trang : :5420
Nhập ngày : 16-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2013

Các thông tin tốt nghiệp

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng, cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(20-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(16-04-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 (tháng 03 năm 2018)(16-03-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 3 năm 2018 (Cập nhật ngày 06.04.2018)(13-03-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2017(16-01-2018)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 còn nợ tài sản (12-01-2018)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12 năm 2017)(13-12-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 (cập nhật ngày 03.01.2018)(08-12-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 9/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(13-11-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9 năm 2017(16-10-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017 (cập nhật lần cuối cùng ngày 30.09.2017)(15-09-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 06/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(11-08-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(19-07-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017(10-07-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06 năm 2017)(13-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2017 (cập nhật ngày 30.06.2017)(02-06-2017)

Thông báo lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017 và danh sách sinh viên nợ tài sản(28-04-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03 năm 2017(12-04-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017(17-03-2017)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám không một

Xem trả lời của bạn !