Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Phòng Đào tạo thông báo cho các bạn sinh viên hệ niên chế khóa 2007 về trước biết lịch học lại học kỳ 3 năm học 2012 – 2013. 

Sinh viên download lịch họcdanh sách tại đây

Số lần xem trang : :5058
Nhập ngày : 02-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :06-10-2013

Thông tin tốt nghiệp

Lịch thi học lại cho sinh viên hệ niên chế đăng ký môn học trong Học kỳ 2 học 2012-2013(07-03-2013)

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một tám chín ba

Xem trả lời của bạn !