Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1812
Toàn hệ thống: 17144
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Phòng Đào Tạo thông báo kế hoạch ôn tập và thi môn tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng HCM ( Chính trị tổng hợp)  cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước như sau :

1. Đề cương ôn tập :

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP- HỌC PHẦN III
1/ LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN
   - Quá trình Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng CSVN.
   - Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên và ý nghĩa của sự ra đời Đảng CSVN.
   - Hoàn cảnh và nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giai đoạn 1939-1941.Ý nghĩa của sự chuyển hướng.
   - Hoàn cảnh và nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1946-1954.
   - Hoàn cảnh và nội dung đường lối của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đề ra trong Đại hội III (9/1960).
2/ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   - Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh
   - Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc.
   - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ.
   - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết.
   - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

  Chú ý :  Đề thi có hai câu hỏi, thời gian làm bài là 120 phút, đề đóng.

                Sv có thắc mắc về đề cương ôn tập liên hệ Bộ môn lý luận chính trị .

2. Kế hoạch thi: Thi trong đợt thi Học kỳ 3 ( Học kỳ hè ) năm học 2011-2012 , dự kiến vào tháng 7/2012.

Nay thông báo.

Số lần xem trang : :4581
Nhập ngày : 08-05-2012
Điều chỉnh lần cuối :18-10-2012

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bảy sáu tám

Xem trả lời của bạn !