Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1527
Toàn hệ thống: 15055
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Theo TB số 141/TB-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO
Về kế hoạch đăng ký môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
(môn Chính trị tổng hợp)
 
Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa/BM
 
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:
1.     Nhà trường sẽ tổ chức thi môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về học phần 3 (gồm 2 nội dung Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh) cho những sinh viên khóa 2007 trở về trước còn nợ học phần này vào khoảng tháng 3 năm 2012.
2.     Đề nghị sinh viên đăng ký học lại học phần 3 trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Thời gian đăng ký là từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2012. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào chậm trễ của sinh viên.
3.     Thời gian đóng học phí: sinh viên phải hoàn thành học phí trước ngày thi 03 ngày.
Đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo trên website Phòng Đào tạo.
Trân trọng kính chào.

Số lần xem trang : :4504
Nhập ngày : 28-12-2011
Điều chỉnh lần cuối :17-10-2012

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu hai bảy bảy

Xem trả lời của bạn !