Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3014
Toàn hệ thống: 15572
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

THÔNG BÁO
Kết luận của Hiệu trưởng về việc mở lớp học lại
cho sinh viên học theo học chế niên chế khóa 2007 trở về trước.
 
Ngày 16 tháng 3 năm 2011, Trường đã tổ chức cuộc họp giữa Ban giám hiệu, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Đào tạo và các khoa/Bộ môn về việc mở lớp học lại cho sinh viên niên chế.
Trên cơ sở thảo luận của các đơn vị có liên quan Hiệu trưởng đã kết luận như sau:
1.            Đồng ý mở lớp cho tất cả các sinh viên đã đăng ký nhu cầu học lại theo thông báo của phòng Đào tạo.
2.             Phương thức tổ chức học:
-     Đối với các môn học có số sinh viên đăng ký >=20: mở lớp riêng (các đơn vị bố trí giảng viên theo công văn số 20/CV/ĐT ngày 11/3/2011 của Phòng Đào tạo)
-     Đối với các môn học có số sinh viên đăng ký từ 10 đến 19: tổ chức ôn tập với thời lượng 50% số tiết của môn học
-     Đối với các môn học có số sinh viên đăng ký <10: tổ chức ôn 5 tiết/môn học.
3.             Bố trí thời khóa biểu. lịch thi
-     Đối với các lớp mở riêng: phòng Đào tạo bố trí thời khóa biểu học và lịch thi.
-     Các lớp còn lại: các khoa chủ động bố trí kế hoạch, thời gian, địa điểm ôn tập, lịch thi và có trách nhiệm thông báo công khai cho sinh viên được biết đồng thời gởi file kế hoạch này về cho phòng Đào tạo theo địa chỉ email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ.
-     Tất cả các lớp phải được tổ chức thi trong khoảng thời gian theo Kế hoạch năm học đã được phê duyệt (11/7 đến 16/07 năm 2011).


4.          Về kinh phí

-    Mức học phí học lại là 85.000 đồng/tín chỉ.
 
Hiệu trưởng thông báo kết luận để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Số lần xem trang : :4560
Nhập ngày : 31-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :09-11-2012

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy tám không bốn

Xem trả lời của bạn !