Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 5077
Toàn hệ thống: 37724
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

Phòng Đào Tạo thông báo việc ký sổ văn bằng và nhận văn bằng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp như sau:
1. Sinh viên nộp hồ sơ xin cấp bằng tốt nghiệp về phòng Đào Tạo vào sáng thứ 5, thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 10h00 (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ bù theo quy định)
    2.     Sinh viên đến Phòng Đào Tạo ký sổ và nhận văn bằng cần nắm rõ số quyết định tốt nghiệp và số vào sổ (xem trên website của phòng Đào tạo hoặc xem tại văn phòng Khoa/ Bộ môn), không nhờ người khác nhận văn bằng thay, đồng thời cần mang theo những giấy tờ sau:
              + Phiếu thanh toán tài sản,
              + Biên nhận cấp bằng,
              + Chứng minh nhân dân,
              + Một tấm ảnh 3x4 (Nữ mặc áo dài, nam mặc áo vet đeo caravat ).
     3.     Nếu sinh viên không làm lễ phát bằng tốt nghiệp, không nhận văn bằng theo kế hoạch đã thông báo, đề nghị đến phòng Đào Tạo nhận văn bằng vào sáng thứ 2, thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 10h00 (trừ các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ bù lễ theo quy định)

 

THÔNG BÁO
Về việc ký sổ văn bằng và nhận văn bằng tốt nghiệp
 
Phòng Đào Tạo thông báo việc ký sổ văn bằng và nhận văn bằng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp như sau:
1. Sinh viên nộp hồ sơ xin cấp bằng tốt nghiệp về phòng Đào Tạo vào sáng thứ 5, thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 10h00 (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ bù theo quy định)
2.     Sinh viên đến Phòng Đào Tạo ký sổ và nhận văn bằng cần nắm rõ số quyết định tốt nghiệp và số vào sổ (xem trên website của phòng Đào tạo hoặc xem tại văn phòng Khoa/ Bộ môn), không nhờ người khác nhận văn bằng thay, đồng thời cần mang theo những giấy tờ sau:
              + Phiếu thanh toán tài sản,
              + Biên nhận cấp bằng,
              + Chứng minh nhân dân,
              + Một tấm ảnh 3x4 (Nữ mặc áo dài, nam mặc áo vet đeo caravat ).
3.     Nếu sinh viên không làm lễ phát bằng tốt nghiệp, không nhận văn bằng theo kế hoạch đã thông báo, đề nghị đến phòng Đào Tạo nhận văn bằng vào sáng thứ 2, thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 10h00 (trừ các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ bù lễ theo quy định)
                  Trân trọng thông báo.
                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO

Số lần xem trang : :6652
Nhập ngày : 28-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :28-03-2011

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn năm

Xem trả lời của bạn !