Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1780
Toàn hệ thống: 13262
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

 
THÔNG BÁO
 
 
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến tất các các sinh viên khóa 2008,2009.2010 về việc xóa đăng ký môn học như sau:
I. Đối tượng
1. Sinh viên có số tín chỉ đăng ký vượt 25 TC phải tự đăng ký xóa bớt môn học theo tư vấn của cố vấn học tập.
2. Sinh viên đã đăng ký thành công có nhu cầu xóa bớt môn học
 
II. Phương pháp xóa môn học đã đăng ký.
 
Sinh viên sử dụng email tên miền @st.hcmuaf.edu.vn đã được trường cấp để gởi thư đến địa chỉ email: pdt@hcmuaf.edu.vn. Phần Chủ đề (Subject) ghi: XIN XOA MON HOC; Phần nội dung ghi:
 
1. Họ và tên: <Họ tên của bạn>
2. Mã lớp: <Mã lớp của bạn>
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 1 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 2 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học n muốn xóa>
 
Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A đang học lớp DH10PA có mã số sinh viên 10101010 muốn xóa 2 môn học có mã số: 202020 và 203030, phần nội dung thư ghi như sau:
 
1. Họ và tên: Nguyễn Văn A
2. Mã lớp: DH10PA
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
10101010,202020
10101010,203030
 
 III. Thời hạn xóa: từ ngày ra thông báo đến 07 giờ ngày 27/12/2010.
Lưu ý:
- Sinh viên phải dùng ĐC email do trường cấp mới được chấp nhận xóa
- SInh viên phải nhập cẩn thận mã số sinh viên và mã số môn học muốn xóa
- Thực hiện chính xác theo hướng dẫn, kể cả các dấu phẩy (,), khoảng trắng ( )
- SInh viên do bất cẩn nhập sai mã số môn học sẽ không được giải quyết phục hồi.

Số lần xem trang : :4723
Nhập ngày : 21-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :06-01-2011

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm không chín không

Xem trả lời của bạn !