Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10885
Toàn hệ thống: 81826
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

Theo thông báo 117/CV-ĐT, Phòng Đào Tạo sẽ đăng ký bổ sung môn học của Học kỳ 2 năm học 2010-2011 đến 16h00 ngày 17/12/2010. Sinh viên liên hệ cố vấn học tập để đăng ký bổ sung theo danh sách các môn học còn chổ ( gồm mã sinh viên, mã môn học, mã nhóm môn học, mã nhóm thực hành-nếu có). Cố vấn học tập tổng hợp chuyển về phòng Đào tạo dạng file Excel.
Thời gian từ 20/12 đến 26/12 sẽ giải quyết xóa môn học trên website .
Lưu ý : Chỉ cho phép bổ sung các môn học được thông báo tại bảng tin Phòng Đào Tạo (xem danh sách môn đăng ký bổ sung tại đây).
            Sinh viên  phải kiểm tra thời khóa biểu, các thông tin mã môn học, mã nhóm môn học để đăng ký bổ sung.  

 Sinh viên xem kết quả đã đăng ký các môn học và học phí (kể cả đăng ký bổ sung )  trong học kỳ 2 năm học 2010-2011 tại đây:

Lưu ý: Sau khi đăng ký bổ sung, một số môn học vẫn không đủ lớp để mở nên sinh viên không đăng ký thành công <Xem danh sách môn học không mớ lớp được do sĩ số>.

 Lưu ý : Sinh viên có thể download Fonts chữ tại đây ( trường hợp không đọc được file) data/file/font.rar.

DH08BQ
DH08BV
DH08CB
DH08CD
DH08CH
DH08CK
DH08CN
DH08CT
DH08DC
DH08DD
DH08DL
DH08DT
DH08DY
DH08GB
DH08HH
DH08KE
DH08KM
DH08KT
DH08LN
DH08MT
DH08NH
DH08NK
DH08NL
DH08NT
DH08NY
DH08OT
DH08QL
DH08QM
DH08QR
DH08QT
DH08SH
DH08SK
DH08SP
DH08TA
DH08TB
DH08TC
DH08TD
DH08TK
DH08TM
DH08TY
DH08VT
DH09AV
DH09BQ
DH09BV
DH09CB
DH09CC
DH09CD
DH09CH
DH09CK
DH09CN
DH09CT
DH09DC
DH09DD
DH09DL
DH09DT
DH09DY
DH09GB
DH09GI
DH09HH
DH09KE
DH09KM
DH09KT
DH09LN
DH09MT
DH09NH
DH09NK
DH09NL
DH09NT
DH09NY
DH09OT
DH09QL
DH09QM
DH09QR
DH09QT
DH09SH
DH09SK
DH09SP
DH09TA
DH09TB
DH09TD
DH09TK
DH09TM
DH09TY
DH09VT
DH10AV
DH10BQ
DH10BV
DH10CB
DH10CC
DH10CD
DH10CH
DH10CK
DH10CN
DH10CT
DH10DC
DH10DD
DH10DL
DH10DT
DH10DY
DH10GB
DH10GE
DH10GI
DH10GN
DH10HH
DH10KE
DH10KL
DH10KM
DH10KN
DH10KS
DH10KT
DH10LN
DH10MT
DH10NH
DH10NK
DH10NL
DH10NT
DH10NY
DH10OT
DH10PT
DH10QL
DH10QM
DH10QR
DH10QT
DH10SH
DH10SK
DH10SM
DH10SP
DH10TA
DH10TB
DH10TC
DH10TD
DH10TK
DH10TM
DH10TY
DH10VT

 

 

Số lần xem trang : :4644
Nhập ngày : 06-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :05-01-2011

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám năm năm không

Xem trả lời của bạn !