Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 389
Toàn hệ thống: 2775
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học học kỳ II  năm học 2010-2011 khóa 2008, 2009, 2010)
 
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009,2010 học kỳ II năm học 2010-2011 như sau:
 
1. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 21/11/2010.
           
·        Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập tại Văn phòng Khoa để được tư vấn, hỗ trợ về việc đăng ký môn học.
·        Ngày 25/11/2010: công bố kết quả đăng ký chính thức. Sinh viên xem kết quả đăng ký có được chấp nhận hay không trong chương trình đăng ký mục Phiếu ĐKMH cột ghi chú.
·         Đăng ký bổ sung và xóa đăng ký: từ ngày 26/11/2010 đến ngày 03/12/2011.
(chỉ đối với một số môn học có số lượng từ 20 – 30 sinh viên, Nhà trường sẽ cho phép đăng ký bổ sung)
 
2.  Thời hạn nộp học phí: ngày 26/11/2010 đến 16 giờ ngày 10/12/2010.
3. Cách thức đăng ký: Đăng ký online, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và các thông báo có liên quan trước khi đăng ký môn học .
Lưu ý:
- Các sinh viên khóa 2010 vào máy chủ 3 http://daotao2.hcmuaf.edu.vn
- Các sinh viên khóa 2009 vào máy chủ 2 http://daotao1.hcmuaf.edu.vn
- Các sinh viên khóa 2008 vào máy chủ 1 http://daotao.hcmuaf.edu.vn
 
4. Cách thức nộp học phí: - Chuyển khoản vào tài khoản của trường (xem hướng dẫn chuyển khoản của phòng Kế hoạch tài chính). Sinh viên nộp đúng số tiền theo thông báo của chương trình đăng ký tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký.
 
Sau các thời hạn nói trên mọi sự khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 
5. Một số lưu ý:
            - Số tín chỉ đăng ký: tối thiểu 10; tối đa 25 tín chỉ.
            - Riêng các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
 
-------------------------------
Thông tin hỗ trợ:
Tư vấn trực tiếp: Tại văn phòng các khoa/BM trực thuộc; Thầy (Cô) trong Ban Cố vấn học tập
---------------------------
Trân trọng thông báo.    
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang : :4348
Nhập ngày : 11-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :14-12-2010

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy chín một không

Xem trả lời của bạn !