Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2013-2014:

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2012-2013 mời click vào đây data/file/HocKy122/.

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2012-2013 mời click vào đây data/file/HocKy121/.

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 mời click vào đây data/file/HocKy112/DiemThi/.

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2011-2012  mời click vào đây data/file/HocKy111/DiemThi/.

Để  xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 3 năm học 2010-2011 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây  data/file/HocKy103/DiemThi/

Để xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2010-2011 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây data/file/Hocky102/DiemThiHK102/:  .

Để xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2010-2011 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: data/file/Hocky102/Diemthi/

Để xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2009-2010 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: data/file/HocKy093/Diemthi/

Để xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2009-2010 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: data/file/Hocky092/DiemThi/

Để xem bảng điểm thi  hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2009-2010 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: data/file/HocKy091/Diemthi/

Để xem bảng điểm thi lần 1 hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2008-2009 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: http://daotao.hcmuaf.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0809/

Điểm thi Chính trị Tổng hợp Khoá 2005 data/file/CTTH_Khoa2005/

Để xem bảng điểm thi lần 1 hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2007-2008 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: http://daotao.hcmuaf.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

 

Xem điểm thi Tư Tưởng HCM các lớp Đại Học Khóa 2004 và Cao Đẳng Khoá 2005 click vào đây: http://daotao.hcmuaf.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

 

Để xem bảng điểm thi lần 2 hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2007-2008 (các môn học giai đoạn đại cương) mời click vào đây: http://daotao.hcmuaf.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/thilai/

 

 

* Lưu ý: Để xem được bảng điểm máy tính của bạn phải được cài sẳn phần mềm đọc được định dạng file .PDF như Acrobat Reader...

 

Có thể download phần mềm tại địa chỉ: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Số lần xem trang : :84805
Nhập ngày : 03-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :24-07-2014

Điểm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các khóa(11-05-2010)

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 028-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

.
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu một tám không

Xem trả lời của bạn !