Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1692
Toàn hệ thống: 15943
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1995 - 2006

 

 

 

 

KHOA

NÔNG HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, SÁCH

TÁC GIẢ BIÊN SOẠN

1

Cây mía

KS.GVC PHAN GIA TÂN

2

Cây thuốc lá

PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG

3

Cây cà phê

PGS.TS LÊ QUANG HƯNG

4

Bệnh cây

TS. NGÔ XUAN TRUNG

5

Sinh lý thực vật

PGS TRỊNH XUÂN VŨ

6

Côn trùng học

PGS.TS NGUYỄN THỊ CHẮT

7

Di truyền học

TS. TỪ THỊ BÍCH THUỶ

8

Cây lúa

PGS.TS LÊ MINH TRIẾT

9

Cây ăn quả

TS NGUYỄN VĂN KẾ

10

Thực tập sinh lý thực vật

TH.S CHUNG THANH TÚ

11

Chọn giống cây trồng

TS. TỪ THỊ BÍCH THUỶ

12

Hướng dẫn thực tập phần mềm (nông học )

TH.S HUỲNH THỊ THUỲ TRANG

13

Từ điển dâu tằm Anh - Việt

PGS.TS TRỊNH NGỌC LAN

14

Kỹ thuật sản xuất trừng tằm

PGS.TS TRỊNH NGỌC LAN

15

Cây rau

TH.S PHẠM THỊ MINH TÂM

16

Nông học đại cương

PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG

17

Chọn và tạo giống cây trồng

TH.S TỪ THỊ BÍCH THUỶ

18

Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng

PGS.TS LÊ QUANG HƯNG

19

Cầm nang Thuốc Bảo vệ thực vật

PGS.TS BÙI CÁCH TUYẾN & GS.TS PHẠM VĂN BIÊN

20

Quy hoạch và phát triển nông thôn

PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG

21

Môi trường đất và ô nhiễm

PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1

Trắc địa

TS NGUYỄN VĂN TÂN

2

Xã hội học đại cương

TH.S VÕ VĂN VIỆT

3

Thuật ngữ Anh Việt chuyên ngành QLĐĐ

TH.S VÕ VĂN VIỆT (NXB NN)

  4

Hệ thống thông tin địa lý

TH.S VÕ VĂN VIỆT

5

Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

TS. NGUYỄN KIM LỢI(NXB NN)

 

KHOA CƠ KHÍ-CƠNG NGHỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA 

THUỶ SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở tính toán máy nông nghiệp

PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐIỆN& PGS.TS NGUYỄN BẢNG(NXB - BSG)

2

Hệ thống máy gieo trồng chăm sóc

PGS.TS NGUYỄN QUANG LỘC

3

Máy nông nghiệp

PGS.TS NGUYỄN QUANG LỘC (NSX NN)

4

Câu tạo ô tô máy kéo

TH.S NGUYỄN DUY HƯỚNG

5

Xây dựng cơ bản

TH.S PHẠM ĐỨC DŨNG

6

Sữa chữa ôtô máy kéo

TH.S THI HỒNG XUÂN - TH.S NGUYỄN VĂN XUÂN- TH.S BÙI VĂN HẠNH

7

Máy sau thu hoạch

PGS.TS NGUYỄN HAY (NXB - ĐHQG TPCHM)

8

Công nghệ chế tạo

KS. LÊ TIẾN HOÁN

9

Nhiệt kỹ thuật

TH.S PHẠM TUẤN ANH

10

Máy chế biến thức ăn gia súc

PGS.TS BÙI VĂN MIÊN

11

Bảo quản nông sản

TH.S ĐẶNG QUANG LỘC

12

Phương pháp thí nghiệm và thống kê thực nghiệm

TS. PHAN HIẾU HIỀN (NXB NN)

13

Công nghệ kim loại

KS.LÊ TIẾN HOÁN

14

Máy sau thu hoạch

 

PGS.TS NGUYỄN QUANG LỘC

15

Hệ thống máy công nghiệp
 phục vụ nông nghiệp

PGS.TS NGUYỄN QUANG LỘC (NXB NN)

16

Thiết kế máy

TS. NGUYỄN VĂN HÙNG

17

Hệ thống máy làm đất trồng

PGS.TS NGUYỄN QUANG LỘC (NXB NN)

18

Cơ lý thuyết

TH.S ĐỖ HỮU TOÀN

19

Máy chế biến lúa gạo

PGS.TS NGUYỄN HAY (NXB  NN)

20

Tự điển Tiếng Anh "Heat & Refrigeration Engineering'

PGS.TS NGUYỄN HAY (NXB  NN)

21

Máy gia công cơ học Nơng Sản &Thực Phẩm

TS NGUYỄN NHƯ NAM - PGS.TS TRẦN THỊ THANH (NXB  NN)

 

1

Bệnh cá tôm

TH.S TRẦN TRỌNG CHƠN

2

Thuỷ sản động vật

TH.S NGUYỄN THỊ BÌNH

3

Bài giảng chất lượng nước

TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀ

4

Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể

TH.S NGUYỄN NHƯ TRÍ

5

Dinh dưỡng thức ăn thuỷ sản

PGS.TS LÊ THANH HÙNG

6

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

PGS.TS LÊ THANH HÙNG

7

Ngư loại học

KS LÊ THỊ HOÀNG YẾN

8

Di truyền học đại cương

TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG

9

Đánh giá chất lượng nước

TH.S NGÔ VĂN NGỌC

10

Kỹ thuật nuôi cá ven biển

TH.S NGUYỄN VĂN TRAI

11

Giáo dục khuyến ngư

TH.S NGUYỄN MINH ĐỨC

12

Phân tích nước trong nuôi thuỷ sản

TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀ

13

Sinh học Di truyền phân tử

TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG

14

Kỹ thuật nuôi cá nước lợ

TH.S HUỲNH PHẠM  VIỆT HUY

15

Anh văn Thủy Sản

PGS.TS LÊ THANH HÙNG, PGS.TS NGUYỄN ANH TUẤN, PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯONG

KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM

1

Bài giảng chế biền ca cao

TH.S PHẠM TRÍ THÔNG

2

Bài giảng chế biến cà phê

TH.S PHẠM TRÍ THÔNG

3

Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh trong
công nghệ chế biến thực phẩm

TH.S PHẠM TUẤN ANH

4

Kỹ thuật thực phẩm I

T.S TRƯƠNG VĨNH

5

Kỹ thuật thực phẩm II

T.S TRƯƠNG VĨNH

6

Giáo trình kỹ thuật điện đại cương

TH.S NGUYỄN HỮU NAM

7

Vi sinh vật đại cương

TH.S VƯƠNG VIỆT HOA- LÂM THANH HIỀN

8

Thực hành Vi sinh vật đại cương

TH.S VƯƠNG VIỆT HOA- LÂM THANH HIỀN

9

Kỹ thuật lạnh trong công nghệ thực phẩm

TH.S BÙI VIỆT ANH

10

Máy chế biến thức ăn gia súc

PGS.TS BÙI VĂN MIÊN (NXB NN-2004)

 

 

KHOA KHOA HỌC

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán cao cấp A 1

TH.S NGÔ THIỆN

2

Toán cao cấp B 1

TH.S NGÔ THIỆN

3

Toán cao cấp B 2

TH.S NGÔ THIỆN

4

Toán cao cấp C 1

TH.S NGÔ THIỆN

5

Sinh học đại cương

TH.S LÊ NGỌC THÔNG

6

Con người và môi trường

TH.S PHẠM MINH HIỆP

7

Vật lý

CN. LÊ THƯỢNG NHẠ

8

Xác suất thống kê

CN. ĐẶNG THÀNH DANH

9

Thực hành sinh thực

Bộ mơn Sinh học

10

Thực hành sinh động

Bộ mơn Sinh học

11

Thực hành hĩa học

Bộ mơn Hĩa học

12

Thực hành vật lý

Bộ mơn Vật lý

KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

 

1

Kinh tế nông nghiệp

TH.S NGUYỄN DUYÊN LINH

2

Kinh tế vi mô

TH.S NGUYỄN DUYÊN LINH

3

Kinh tế nông lâm

TH.S NGUYỄN DUYÊN LINH

4

Quản trị kinh doanh, doanh nghiệp trang trại

TS. PHẠM THANH BÌNH

5

Quản  trị học cơ bản

TS. PHẠM THANH BÌNH

6

Kế toán nông nghiệp

TH.S NGUYỄN ANH NGỌC- BÙI XUÂN NHÃ-LÊ VĂN HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA LÂM

NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán thống kê sinh vật

TS.NGUYỄN NGỌC KIỂNG

2

Các phương pháp tối ưu

TS.NGUYỄN NGỌC KIỂNG

3

Thực hành các phương pháp tối ưu

TS.NGUYỄN NGỌC KIỂNG

4

Côn trùng học

TS.NGUYỄN NGỌC KIỂNG

5

Sinh thái rừng

PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM(NXB NN)

6

Thực hành sinh thái rừng

PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM

7

Đất và lập địa

PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM

8

Loài cây đa mục đích

TS. BÙI VIỆT HẢI

9

Khai thác lâm sản

TH.S NGUYỄN VĂN DONG

10

Thực vật rừng

KS.NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học

TS.BÙI VIỆT HẢI

12

Điều tra rừng

TS.GIANG VĂN THẮNG

13

Sản xuất ván nhân tạo

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN- TS.PHẠM NGỌC NAM

14

Kết cấu gỗ

TS.PHẠM NGỌC NAM

15

Bài giảng sinh lý thực vật

TH.S TRƯƠNG THỊ MAI HỒNG

16

Bảo quản gỗ

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN

17

Keo dán gỗ

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN

18

Chế biến gỗ

TS. PHẠM NGỌC NAM

19

Lâm nghiệp đại cương

PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BÔI- PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM

20

Quàn lý bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM

21

Nghiên cứu có sự tham gia của công  đồng

TS. BÙI VIỆT HẢI

22

Máy nâng hạ vận chuyển

 

 TS.ĐỖ BÊN

 

23

Thiết kế xi nghiệp gỗ

24

Bài giảng lâm nghiệp xã hội

PGS.TS LÂM XUÂN SANH

25

Công nghệ sản xuât ván sợi

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN

26

Tính toán kết cấu đồ mộc

PGS.TS ĐĂNG ĐÌNH BÔI

27

Thiết kế hoa viên

TS. CHẾ ĐÌNH LÝ

28

Công nghệ sản xuất ván dăm

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN

29

Công nghệ sản xuất  ván

PGS.TS HỨA THỊ HUẦN

30

Sinh lý cây rừng ứng dụng

TH.S TRƯƠNG THỊ MAI HỒNG

31

Thực vật rừng

PGS. LÊ VĂN KÝ

32

Đặc sản rừng Việt Nam

KS. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

33

Nguyên lý kỹ thuật lâm sinh

 

PGS.TS LÂM XUÂN SANH

 

34

Hoá lâm sản

PGS.TS ĐĂNG ĐÌNH BÔI

35

Di truyền và giống cây rừng

TS. BÙI VIỆT HẢI

36

Phương pháp nghiên cứu khoa học và
 xử lý số liệu thực nghiệm

TS. BÙI VIỆT HẢI

37

Thống kê trong lâm nghiệp

TS. BÙI VIỆT HẢI

38

Khí tượng lâm nghiệp(tái bản)

PGS. LÊ VĂN KÝ

39

Phương pháp nghiên cứu khoa học(tái bản)

PGS. LÊ VĂN KÝ

 

 

 

 

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngoại khoa gia súc

PGS.TS LÊ VĂN THỌ

2

Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê

TS. TRẦN VĂN CHÍNH

3

Chọn giống và nhân giống gia súc- gia cầm

TS.TRẦN VĂN CHÍNH

4

Sinh lý gia súc I,II

PGS.TS TRẦN THỊ DÂN – TS. DƯƠNG NGUYÊN KHANG

5

Sinh lý  gia suc I,II

PGS.TS LƯU TRỌNG HIẾU

6

Sinh hoá

PGS.TS NGUYỄN PHƯỚC NHUẬN

7

Chăn nuôi heo

THS VÕ  VĂN NINH

8

Chăn nuôi trâu bò

PGS.TS LÊ ĐĂNG ĐẢNH

9

Chăn nuôi gia cầm

PGS.TS LÂM MINH THUẬN

10

Thực hành chăn nuôi gia cầm

PGS.TS LÂM MINH THUẬN

11

Chăn nuôi heo

PGS.TS NGUYỄN THỊ BẠCH TRÀ- VÕ VĂN NINH

12

Vệ sinh thịt

PGS.TS NGUYỄN NGỌC TUÂN

13

Sản khoa

TS NGUYỄN VĂN THÀNH

 14

Dịch tể học thú y

 

BS.NGUYỄN LƯƠNG

15

Dịch tể học thú y chuyên bệnh

16

Mô học

PGS.TS LÂM THỊ THU HƯƠNG

17

Thú y giải phẩu bệnh

TS NGUYỄN VĂN KHANH

18

Giải phẩu bênh chuyên khoa

TS NGUYỄN VĂN KHANH

19

Pháp lệnh thú y

TH.S TRẦN THANH PHONG

20

Bệnh truyền nhiễm do virus gia cầm

TH.S TRẦN THANH PHONG

21

Bệnh truyền nhiễm trâu bò

TS LÊ ANH PHỤNG

22

Một số bệnh truyền nhiễm  chính trên chó mèo

TH.S TRẦN THANH PHONG

23

Ký sinh trùng & bệnh ký sinh
 ở gia súc gia cầm T.1, T.2

LƯƠNG VĂN HUẤN – TS LÊ HỮU KHƯƠNG

24

Nội chẩn

TS. NGUYỄN NHƯ PHO

25

Vi rút thú y chuyên biệt

THS. TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

26

Vi khuẩn và nấm thú y gây bệnh

THS. TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

27

Thức ăn gia súc nhiệt đới

PGS.TS BÙI XUÂN AN

28

Tiếng Anh chuyên ngành (TY&CN)

Khoa CN-TY

29

Thú Y bệnh học nhập môn (tái bản)

 

 GS.BS VŨ NGỌC TÂN

 

30

Y Học nội thương và phòng ngừa (tái bản)

31

Miễn dịch học Thú Y

PGS.TS LÊ VĂN HÙNG

32

Bệnh truyền nhiễm do vi rus trên heo

THS. TRẦN THANH PHONG

33

Bệnh truyền nhiễm do vi trùng trên heo

THS. TRẦN THANH PHONG

34

Dược thú y I, II

DS. TRẦN VĂN THUẬN

35

Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu thú y

PGS.TS TRỊNH CƠNG THÀNH

36

Di truyền quần thể - những nguyên lý căn bản

PGS.TS TRỊNH CƠNG THÀNH

37

Sự ước lượng giá trị gây giống

PGS.TS TRỊNH CƠNG THÀNH

38

Ước lượng các thành phần phương sai và giá trị gây giống vật nuơi

PGS.TS TRỊNH CƠNG THÀNH

39

Mô phôi gia súc

PGS.TS LÂM THỊ THU HƯƠNG (NXB ĐHQG TP.HCM)

 

Số lần xem trang : :4301
Nhập ngày : 15-03-2007
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai ba năm tám

Xem trả lời của bạn !