Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 237
Toàn hệ thống: 1725
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

Mã MH

Tên môn học Mã NV Tên giảng viên Mã lớp Thời gian thi 
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 421 Phạm Văn Boong TC10DCCM 21/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 808 Hồ Ngọc Kỳ TC10DCCM 21/05/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10DCCM 22/05/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10DCCM 22/05/2011
214101 Tin học đại cương 370 Đặng Kiên Cường TC10DCCM 22/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 665 Nguyễn Hồng Hải TC10KETD 21/07/2011
202114 Toán cao cấp C1 808 Hồ Ngọc Kỳ TC10KETD 23/07/2011
202121 Xác suất thống kê 617 Hà Thị Thảo Trâm TC10KETD 24/07/2011
202622 Pháp luật đại cương T904 Bùi Văn Biều TC10KETD 24/07/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10KETD 24/07/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin T400 Phạm Văn Thừa TC10NHDL 28/05/2011
214101 Tin học đại cương T203 Lê Văn Phận TC10NHDL 28/05/2011
202301 Hóa học đại cương T509 Nguyễn Văn Đồng TC10NHDL 29/05/2011
202112 Toán cao cấp B1 T487 Hoàng Quốc Công TC10NHDL 29/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 665 Nguyễn Hồng Hải TC10PTBT 04/06/2011
202114 Toán cao cấp C1 T487 Hoàng Quốc Công TC10PTBT 04/06/2011
202621 Xã hội học đại cương 545 Võ Văn Việt TC10PTBT 04/06/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10PTBT 05/06/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10PTBT 05/06/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 422 Lê Thị Kim Chi TC10PTLD 3/6/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10PTLD 3/6/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10PTLD 3/6/2011
202114 Toán cao cấp C1 512 Đặng Thành Danh TC10PTLD 4/6/2011
202621 Xã hội học đại cương 545 Võ Văn Việt TC10PTLD 4/6/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 611 Nguyễn Văn Trọn TC10QLBD 28/05/2011
214101 Tin học đại cương 368 Văn Công Đức TC10QLBD 28/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 512 Đặng Thành Danh TC10QLBD 29/05/2011
208109 Kinh tế vi mô 1 565 Trần Minh Trí TC10QLBD 29/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 113 Nguyễn Thị Phương Linh TC10QLDT 14/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 T487 Hoàng Quốc Công TC10QLDT 14/05/2011
208109 Kinh tế vi mô 1 282 Nguyễn Duyên Linh TC10QLDT 14/05/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10QLDT 15/05/2011
214101 Tin học đại cương T204 Trần Minh Hảo TC10QLDT 15/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 113 Nguyễn Thị Phương Linh TC10QTTD 24/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 755 Bùi Đại Nghĩa TC10QTTD 26/05/2011
202622 Pháp luật đại cương 183 Lê Hữu Trung TC10QTTD 28/05/2011
213601 Anh văn 1 552 Nguyễn Thị Bình TC10QTTD 25/05/2011

Số lần xem trang : :3390
Nhập ngày : 15-04-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Lịch thi học kỳ thứ hai (lần 1)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-10-2011)

Lịch thi học kỳ thứ nhất (lần 2)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-09-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09TY học kỳ 2 năm học 2009-2010(17-02-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09KETD VÀ TC09QTTD(01-09-2010)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) lớp TC07QTTD(27-10-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 lớp TC07KETD(18-10-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 3 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi Học kỳ thứ 1 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ 2 (LẦN 2) hệ VLVH tại trường KHÓA 2007(19-06-2008)

Lịch thi học kỳ 1 (LẦN 1) hệ vừa làm vừa học KHÓA 2007(19-06-2008)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy năm bảy một

Xem trả lời của bạn !