Chào mừng 60 năm ngày thành lập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 147
Toàn hệ thống: 2115
Trong vòng 1 giờ qua

 

Mã MH

Tên môn học Mã NV Tên giảng viên Mã lớp Thời gian thi 
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 421 Phạm Văn Boong TC10DCCM 21/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 808 Hồ Ngọc Kỳ TC10DCCM 21/05/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10DCCM 22/05/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10DCCM 22/05/2011
214101 Tin học đại cương 370 Đặng Kiên Cường TC10DCCM 22/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 665 Nguyễn Hồng Hải TC10KETD 21/07/2011
202114 Toán cao cấp C1 808 Hồ Ngọc Kỳ TC10KETD 23/07/2011
202121 Xác suất thống kê 617 Hà Thị Thảo Trâm TC10KETD 24/07/2011
202622 Pháp luật đại cương T904 Bùi Văn Biều TC10KETD 24/07/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10KETD 24/07/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin T400 Phạm Văn Thừa TC10NHDL 28/05/2011
214101 Tin học đại cương T203 Lê Văn Phận TC10NHDL 28/05/2011
202301 Hóa học đại cương T509 Nguyễn Văn Đồng TC10NHDL 29/05/2011
202112 Toán cao cấp B1 T487 Hoàng Quốc Công TC10NHDL 29/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 665 Nguyễn Hồng Hải TC10PTBT 04/06/2011
202114 Toán cao cấp C1 T487 Hoàng Quốc Công TC10PTBT 04/06/2011
202621 Xã hội học đại cương 545 Võ Văn Việt TC10PTBT 04/06/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10PTBT 05/06/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10PTBT 05/06/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 422 Lê Thị Kim Chi TC10PTLD 3/6/2011
202622 Pháp luật đại cương T902 Nguyễn Đức Thảo TC10PTLD 3/6/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10PTLD 3/6/2011
202114 Toán cao cấp C1 512 Đặng Thành Danh TC10PTLD 4/6/2011
202621 Xã hội học đại cương 545 Võ Văn Việt TC10PTLD 4/6/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 611 Nguyễn Văn Trọn TC10QLBD 28/05/2011
214101 Tin học đại cương 368 Văn Công Đức TC10QLBD 28/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 512 Đặng Thành Danh TC10QLBD 29/05/2011
208109 Kinh tế vi mô 1 565 Trần Minh Trí TC10QLBD 29/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 113 Nguyễn Thị Phương Linh TC10QLDT 14/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 T487 Hoàng Quốc Công TC10QLDT 14/05/2011
208109 Kinh tế vi mô 1 282 Nguyễn Duyên Linh TC10QLDT 14/05/2011
213601 Anh văn 1 T38 Huỳnh Thị Cẩm Loan TC10QLDT 15/05/2011
214101 Tin học đại cương T204 Trần Minh Hảo TC10QLDT 15/05/2011
200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 113 Nguyễn Thị Phương Linh TC10QTTD 24/05/2011
202114 Toán cao cấp C1 755 Bùi Đại Nghĩa TC10QTTD 26/05/2011
202622 Pháp luật đại cương 183 Lê Hữu Trung TC10QTTD 28/05/2011
213601 Anh văn 1 552 Nguyễn Thị Bình TC10QTTD 25/05/2011

Số lần xem trang : :2988
Nhập ngày : 15-04-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Lịch thi học kỳ thứ hai (lần 1)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-10-2011)

Lịch thi học kỳ thứ nhất (lần 2)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-09-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09TY học kỳ 2 năm học 2009-2010(17-02-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09KETD VÀ TC09QTTD(01-09-2010)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) lớp TC07QTTD(27-10-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 lớp TC07KETD(18-10-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 3 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi Học kỳ thứ 1 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ 2 (LẦN 2) hệ VLVH tại trường KHÓA 2007(19-06-2008)

Lịch thi học kỳ 1 (LẦN 1) hệ vừa làm vừa học KHÓA 2007(19-06-2008)

Trang liên kết